Welk documenten zijn verplicht bij de verkoop van een bewoonbaar huis?

In het verkoopproces van je huis zijn er een aantal attesten en documenten die je op orde dient te hebben.

Die “papieren” zijn van cruciaal belang om de verkoper zo goed mogelijk te informeren over de staat van de woning. Het is wettelijk verplicht om de volgende documenten voor te leggen aan potentiële kopers:

  • Bodemattest: Dit certificaat geeft informatie over de vervuilingsstatus van de bodem.
  • Eigendomstitel: Het betreft een notariële akte die bevestigt dat je de rechtmatige eigenaar van de woning bent.
  • Stedenbouwkundig uittreksel: Dit document bevat alle voorschriften en regels met betrekking tot verkooprecht van andere partijen, verkavelingsvoorschriften en eventuele bouwovertredingen.
  • Energieprestatiecertificaat (EPC): Dit certificaat verschaft informatie over de energiezuinigheid van de huisvesting.
  • Keuringsverslag van de elektrische installatie: Deze toont aan of de elektrische installatie aan alle veiligheidsvereisten voldoet. 
  • Postinterventiedossier (PID): Dit attest bevat gegevens over eventuele vroegere werken of renovaties die aan de woning zijn uitgevoerd.
Asbestattest?
Vind een specialist
arrow Ontvang offertes
EPC attest?
Vind een specialist
arrow Ontvang offertes

1. Wat is een Eigendomstitel en waarom is het belangrijk?

Een eigendomstitel is een document dat bevestigt dat iemand wettelijk de eigenaar is van een woning. Dit document is essentieel voor alle soorten onroerend goed.

Het bevat belangrijke gegevens, zoals de volledige naam van de eigenaar, een eigendomsbeschrijving en de manier waarop het eigendom is verkregen. Bijvoorbeeld onroerend erfgoed of aangekocht. 

Het is van groot belang om over een eigendomstitel te beschikken, omdat het juridisch bewijs levert van de rechtmatige eigenaar van het onroerend goed. Dit is van toepassing op diverse juridische transacties, zoals: verhuur, verkoop, erfopvolgingen en het aanvragen van een hypotheek.

Zonder een geldige eigendomstitel kunnen eigendomsrechten niet legitiem worden overgedragen of vastgesteld.

attesten bespreken met notaris voor ondertekening contract

2. Keuring van de elektriciteit: noodzakelijk voor verkoop

Door middel van dit attest kan de koper van de woning zien of alle installaties op het gebied van elektriciteit al dan niet zijn goedgekeurd. De uitkomst kan negatief of positief zijn.

Het attest heeft een geldigheidsduur van 25 jaar, op voorwaarde dat er geen significante ingrepen verricht worden aan de elektrische installatie.

Heeft het attest een ‘negatieve’ status? Dan weet de koper dat hij 18 maanden tijd heeft om de elektriciteitsinstallatie te verbeteren. Hiervoor is een keuring door een erkende organisatie vereist.

keuring elektrische installatie op conformiteit

3. Het belang van het EPC bij de verkoop van jouw woning

Het EPC is vandaag van groot belang voor de verkoop van een woning. De EPC-score geeft met name aan hoe energiezuinig het pand is. Idealiter is deze score zo laag mogelijk. Het certificaat wordt opgesteld door een bevoegd energiedeskundige en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

In het Brussels Gewest is het verplicht om een vernieuwd energieprestatiecertificaat aan te vragen van zodra er werken zijn uitgevoerd die een invloed hebben op de energieprestatie van de woning.

koppel kijkt naar huis: kopen of net aangekocht?

4. Stedenbouwkundig uittreksel: wat is het en waarom heb je het nodig?

Ook het stedenbouwkundig uitreksel is een belangrijk document. Het biedt de potentiële koper van de woning de garantie op de volgende aspecten:

  • Garantie dat er geen dagvaarding werd uitgebracht.
  • Garantie dat er geen overtredingen zijn gemaakt bij de bouw van het huis.
  • Garantie dat alle certificaten en vergunningen correct zijn aangevraagd.

Best vraag je dit document aan net vóór het moment van de verkoop. Dat doe je bij een notaris of bij de gemeente. Het document mag niet ouder zijn dan 1 jaar bij verkoop.

attesten verkoop woning controleren van de attesten en de aard van het pand

5. Asbestattest: een must bij verkoop van een woning

Het produceren van asbestbevattende materialen is sinds 1998 verboden. Bovendien wordt het sinds 2001 niet meer gebruikt in woningbouw.

Heeft u een oude woning die vóór 2001 is gebouwd? In dat geval is de kans groot dat er asbest is gebruikt tijdens de bouw. Daarom is een asbestattest verplicht voor woningen die vóór 2001 zijn gebouwd.

algemene-vergadering en contract ondertekend met behulp van een jurist

6. Certificaat voor de stookolietank: noodzakelijk attest bij verkoop

Als je woning wordt verwarmd met mazout, moet je stookolietank voldoen aan alle wettelijke bepalingen, om bodemverontreiniging te voorkomen. Zowel de bovengrondse als de ondergrondse stookolietanks moeten gecontroleerd worden voordat ze worden goedgekeurd en je een certificaat ontvangt.

Dit is dan ook het certificaat dat je moet kunnen aantonen bij de verkoop van je huis.

Kostprijs van elk attest [Overzicht]

Documentatie verkoop vastgoed Prijs
Bodemattest € 55
Eigendomstitel € 15
Stedenbouwkundig uitreksel € 35 – 80 (verschilt per gemeente)
Energieprestatiecertificaat (EPC) € 110 – 250
Keuringsverslag van de elektrische installatie € 150 – 200
Postinterventiedossier (PID) € 400 – 1.000

Wat regelt een notaris precies bij de verkoop van je huis?

Een notaris vervult een belangrijke rol bij de verkoop van een huis. Denk bijvoorbeeld aan het verifiëren van de wettelijke status van het vastgoed. Of het creëren van de verkoopdocumenten en het bevestigen van de handtekeningen.

Verder behoren ook taken als het officieel vastleggen van de eigendomsoverdracht, het overhandigen van eigendomsdocumenten en het beheren van gelden in escrow, aan een notaris.

De term “escrow” verwijst naar het protocol waarbij een derde partij, meestal een organisatie of een onafhankelijk persoon, documenten, geld of andere zaken die waardevol zijn tijdelijk bewaart totdat er aan bepaalde eisen is voldaan.

Een notaris is dus ook bevoegd om juridisch advies te verstrekken aan zowel de koper als de verkoper. en regelt alle zaken die met financiën te maken hebben.

De notaris heeft een belangrijke rol in het verzekeren van de wettigheid en betrouwbaarheid van onroerendgoed transacties.

notaris bemiddelt bij verkoop woning

Advies nodig? Stel je vragen aan specialisten en vind de juiste expert voor jouw attest(en)

Bij de (ver)koop van vastgoed komt veel kijken. Het is belangrijk dat alle documenten voldoen aan de wet en dat je geen zaken over het hoofd ziet. Een specialist kan gepast advies geven op basis van jouw persoonlijke situatie. Zo zorg je ervoor dat het hele proces snel en efficiënt verloopt.

Goed om te weten

Wat zijn de vereisten bij de verkoop van een appartement?

+
Bij de verkoop van een appartement in België dien je aan enkele vereisten te voldoen. Denk aan het leveren van een geldig Energieprestatiecertificaat, het verstrekken van stedenbouwkundige gegevens en essentiële documenten, het laten uitvoeren van een technische inspectie, en het opstellen van een notariële akte met een notaris.
Bovendien zijn er kosten en belastingen die zowel door de koper als verkoper betaald moeten worden. Het is daarom verstandig om juridisch advies in te winnen en samen te werken met experts om een soepele verkoopprocedure te garanderen.

Welke documenten heb je nodig om een bewoonbaar huis te laten staan?

+
Bodemattest
Eigendomstitel
Stedenbouwkundig uittreksel
Energieprestatiecertificaat (EPC)
Keuringsverslag van de elektrische installatie
Postinterventiedossier (PID)

Welke documenten brengt de notaris in orde voor de verkoop van jouw woning?

+
Een notaris zorgt voor de benodigde documenten voor de verkoop van je huisvesting. Denk aan de notariële akte en het keuringsattest van de elektrische installatie. Maar ook aan andere documenten zoals het energieprestatiecertificaat (EPC), het stedenbouwkundige uitreksel en een bodemattest worden geregeld door een notaris. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de regels van de regio in België waar het huis is gevestigd.