Wat is narcodontie?

Narcodontie is tandheelkundige zorgen onder complete verdoving. Veel ingrepen kunnen op deze manier worden uitgevoerd. Momenteel vinden alle ingrepen onder volledige narcose plaats in een operatiekwartier.

Voor personen met een mentale beperking, kleine angstige kinderen of volwassenen met een bepaalde medische aandoening is tandverzorging onder plaatselijke verdoving (lokale anesthesie) onmogelijk

Narcodontie wordt onder meer toegepast bij:

  • Andersvalide patiënten met bijvoorbeeld een mentale beperking die tandheelkundige zorgen bij de tandarts onmogelijk maakt.
  • Mensen en kinderen met een panische angst voor tandartsingrepen.
  • Jonge kinderen.
  • Patiënten met onderliggende aandoening (bijvoorbeeld een hartafwijking).
  • Mensen en kinderen met polycariës (zeer veel gaatjes in de tanden).

Je tandarts verwijst je door naar het ziekenhuis. Enkel met de verwijsbrief van je tandarts kun je een afspraak voor narcodontie aanvragen.

Hoeveel kost narcodontie?

Wat is de prijs voor een tandheelkundige ingreep onder volledige verdoving? Dat is grotendeels afhankelijk van de ingreep die je laat uitvoeren. Bovenop de prijs voor de ingreep komen de kosten voor de verdoving, alsook de (dag)opname in het ziekenhuis.

Ontvangt u graag persoonlijk advies en prijsvoorstellen op maat?
Vul dan snel dit formulier in. Het is volledig gratis en vrijblijvend!
arrow Ontvang offertes

Tandheelkundige ingrepen onder narcose [Overzicht]

narcodontie

Niet elke tandheelkundige ingreep kan onder volledige verdoving gebeuren. Protheses zoals kronen en bruggen worden niet onder narcose geplaatst, maar onder plaatselijke verdoving. Ook endodontologie gebeurt normaal niet onder volledige verdoving.

Welke behandelen kunnen wel onder narcose?

  • Conserverende tandzorg
  • Extracties (het verwijderen van tanden)
  • Kleinschalige laser-chirurgie
  • Kleine aanpassingen van protheses

Stappenplan ingrepen onder narcose

Voor narcodontie word je onder complete verdoving gebracht. Daarvoor moet je nuchter zijn. Je mag dus niets eten of drinken vanaf minstens 6 uur voor de ingreep. De tandarts en het ziekenhuis zullen je informeren over de exacte tijdspanne.

Als je medicatie moet nemen, zal de anesthesist tijdens het preoperatief nazicht vertellen welke medicatie je eventueel ’s morgens nog mag nemen en op welke manier. Meestal mag je jouw gebruikelijke medicijnen nog opnemen.

1. Preoperatief tandheelkundig onderzoek

Voor je naar het ziekenhuis wordt verwezen, doet de tandarts een preoperatief onderzoek. Dat gebeurt gewoon op de praktijk van je tandarts. Tijdens de eerste consultatie ben je dus niet verdoofd.

Tijdens het eerste consultatie mag je voor het onderzoek op de tandartsstoel gaan zitten. De tandarts kijkt je mond na met een spiegeltje, en analyseert het probleem. Eventueel maakt hij of zij röntgenfoto’s. Zo kan die inschatten hoe lang de ingreep duurt, en welke stappen nodig zijn. Aan de hand van het onderzoek en de foto’s stelt de tandarts een behandelingsplan op.

Het radiologisch onderzoek vult het klinisch onderzoek aan en is belangrijk voor het opsporen van eventuele problemen.

De tandarts stelt vragen met behulp van een vragenlijst stelt de tandarts vervolgens een angstdossier op. Dat dossier brengt je angsten en bezorgdheden in kaart. Tot slot beslist de tandarts of een dagopname volstaat. In enkele gevallen zal een langdurige opname nodig zijn.

Het preoperatief tandheelkundig onderzoek duurt, al bij al, zo’n 30 minuten. Achteraf maakt de tandarts een afspraak met het ziekenhuis. Je ontvangt de nodige informatie over je opname en de ingreep.

2. Operatie

Wanneer je je aanmeldt voor de operatie, breng je best het verwijsbrief, eventuele verzekeringspapieren, resultaten van radiologisch onderzoek, enzovoort.

Zo’n 30 minuten voor de ingreep word je klaargemaakt. Je wordt naar het operatiekwartier gebracht, waar de anesthesist de verdoving toepast. De anesthesist brengt je dan in slaap zodat de tandarts de geplande tandheelkundige zorgen kan uitvoeren.

Hoe lang de operatie duurt is natuurlijk afhankelijk van het type ingreep en de complexiteit van de behandeling.

3. Nabehandeling

Na de ingreep brengt de dokter in je in de ontwaakzaal, waar je maximum 2 uur blijft. Daar kom je rustig weer bij. Eens je stabiel bent, brengt de verpleegkundige je terug naar je kamer. Afhankelijk van de onderliggende aandoening, kunnen de meeste zorgen in dagopname gebeuren. Dan mag je na een controle door de tandarts en anesthesist het ziekenhuis verlaten.

Afhankelijk van welke ingreep je onderging, zal de nabehandeling enigszins verschillen. In een enkel geval moet je als patiënt een nacht in het ziekenhuis verblijven. Je krijgt steeds duidelijke instructies omtrent de nazorg en geschikte pijnmedicatie mee naar huis. Indien nodig krijg je ook een voorschrift voor die medicatie.

Narcodontie: gedekt door ziekteverzekering of tandverzekering?

Narcodontie wordt niet zomaar toegepast. Vaak is er een dwingende reden waardoor een ingreep enkel onder volledige verdoving kan gebeuren.

Je zorgverzekeraar zal aan de hand van het rapport van de tandarts kunnen bepalen in welke mate je recht hebt op een tussenkomst. Geef je mutualiteit (en je tandverzekeraar) alle relevante informatie. Zij zullen je informeren over de terugbetaling.

Meer weten? Stel je vragen aan specialisten

Meer weten? Je ziekenfonds en tandverzekeraar staan voor je klaar. Ben je nog op zoek naar de juiste tandverzekering voor narcodontie? Laat jouw premie voor een tandverzekering berekenen bij verschillende verzekeraars. Zo ontvang jij gratis en volledig vrijblijvende prijsvoorstellen en advies op maat. Een stap dichter bij de juiste tandverzekering!

arrow
Beschrijf uw project
1*. Hoeveel leden van uw gezin wilt u verzekeren?
2*. Heeft u al een zorgverzekering?
3*. Bent u ook op zoek naar een ziekenfonds?
4*. Wanneer wilt u een tandverzekering afsluiten?
5. Projectomschrijving
6. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid

Bobex is louter een platform en verkoopt zelf geen producten. Onze rol beperkt zich tot het bij elkaar brengen van de partijen. Wij zijn geen distributeur in verzekeringen. Wij verstrekken louter informatie over verzekeringsproducten, verzekeringstussenpersonen of verzekeringsondernemingen aan potentiële verzekeringnemers, en ondernemen geen verdere stappen om te assisteren bij de sluiting van een verzekeringsovereenkomst. (Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen).
Tandverzekering
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.