Wat houdt een bodemonderzoek in?

Tijdens een bodemonderzoek gaat de bodemonderzoeker na of een stuk grond verontreinigd is, om wat voor vervuiling het gaat, en of de bodem al dan niet gesaneerd moet worden. Daarvoor neemt de onderzoeker grondwater- en grondstalen van de verschillende zones op het terrein.

De verschillende bodemonderzoeken kaderen binnen het onderzoeks- en eventuele saneringstraject van een terrein. Verder in dit artikel lees je meer over de verschillende soorten bodemonderzoeken, wanneer die verplicht zijn, wie ze uitvoert, en hoeveel ze kosten.

Soorten bodemonderzoek en wanneer verplicht door OVAM

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken.

Wat is een indicatief bodemonderzoek? IBO

Een indicatief bodemonderzoek kun je vrijwillig aanvragen. Je kunt zelf een staaltje van de bodem indienen, of een onderzoeker uitnodigen op het terrein. Zo’n onderzoek wordt uitgevoerd om de bodem van bijvoorbeeld een (moes)tuin te controleren op vervuiling

Een man met blauwe, latex handschoenen neemt stalen van de bodem voor een bodemonderzoek. De verschillende bodemstalen zitten in doorzichtige, gemarkeerde plastic zakken.

Wat is een oriënterend bodemonderzoek? OBO

Een oriënterend bodemonderzoek is in bepaalde gevallen wél verplicht door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Bijvoorbeeld:

 • Bij de overdracht van een stuk risicogrond. De overdrager is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van en de kosten voor het onderzoek. Een stuk risicogrond is een terrein waarop activiteiten werden uitgevoerd die mogelijk tot bodemverontreiniging hebben geleid.
 • Voor wie de periodieke onderzoeksplicht draagt.  Bepaalde terreinen waar vervuiling kan optreden (denk aan een tankstation of stortplaats) moeten periodiek onderzocht worden.
 • Bij het failissement van een risico-inrichting. Wanneer bijvoorbeeld een tankstation sluit, moet de bodem worden onderzocht.

Goed om weten: Er zijn verschillende activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen. Denk maar aan het morsen en lekken van benzine in een tankstation, de opslag van meststoffen op een boerderij of het lozen van afval op een stortplaats.

Tijdens het oriënterend bodemonderzoek wordt onderzocht of er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodem (ernstig) verontreinigd is. Het terrein wordt gescreend en de onderzoeker neemt bodem- en grondwaterstalen van zowel risicozones als onverdachte zones.

Nadat de onderzoeker de bodem heeft gescreend, wordt het OBO doorgegeven aan de OVAM. Na goedkeuring kun je bij de OVAM een nieuw bodemattest aanvragen.

Blijkt het stuk grond verontreinigd te zijn? Dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek.

Vragen over bodemvervuiling?
Contacteer een expert en krijg gratis advies op maat.

Wat is een beschrijvend bodemonderzoek? BBO

Wanneer wordt vastgesteld dat een stuk grond verontreinigd is, moet je een BBO laten uitvoeren als…

 • Je het stuk grond wilt overdragen.
 • Je als exploitant een risico-inrichting sluit na aanmaning door de OVAM.
 • Er ernstige historische verontreiniging werd aangetroffen. 
 • Er ernstige nieuwe verontreiniging wordt aangetroffen die de normen voor bodemsanering overschrijdt of dreigt de overschrijden (analysewaarde hoger dan 80 procent van de norm voor het onderzochte stuk grond).

Het beschrijvend bodemonderzoek bestaat uit bijkomende onderzoeken. Vaak gaat het om boringen, het gebruik van peilbuizen en een brononderzoek. De onderzoeker gaat na in welke mate de bodem verontreinigd is en om wat voor vervuiling het gaat.

Ook de risico’s worden geëvalueerd. Denk maar aan de kans op verspreiding van de verontreiniging, het gevaar voor de menselijke gezondheid en het risico op ernstige milieuvervuiling.

De onderzoeker geeft het beschrijvend bodemonderzoek door aan de OVAM. Zij controleren het rapport en stellen na goedkeuring een nieuw bodemattest op. In bepaalde gevallen zal uit een BBO blijken dat de bodem gesaneerd moet worden

Een schaaltje met aarde waaruit iemand met fijn gereedschap wat aarde in een glazen proefbuisje schept als onderdeel van een beschrijvend bodemonderzoek.

Wie mag het onderzoek uitvoeren?

Geldige oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken kunnen enkel uitgevoerd worden door een bodemsaneringsdeskundige type 1 of 2

Prijs: Hoe duur is een bodemonderzoek? 

Hoeveel je precies betaalt voor een bodemonderzoek is afhankelijk van verschillende factoren.

 • Oppervlakte van het terrein (en het aantal risicozones).
 • Hoeveelheid (risicovolle) activiteiten die op het terrein werden uitgevoerd.
 • Type ondergrond.
 • Diepte van het grondwater.

Wat kost een oriënterend of verkennend bodemonderzoek?

Zoals je ziet, is het moeilijk om een vaste prijs te noemen voor een bodemonderzoek. Voor grote terreinen gaat het al gauw om enkele (tien)duizenden euro’s.

Benieuwd hoeveel je zou betalen voor de studie van jouw bodem? Gebruik dan het formulier onderaan deze pagina om verschillende offertes op maat te vergelijken.

Tip: Als (ver)koper draag je de kosten voor het bodemonderzoek en een eventuele bodemsanering niet altijd zelf. De kosten worden in de meeste gevallen doorgerekend aan degene die verantwoordelijk was voor het vervuilen van de bodem. Benieuwd wie verantwoordelijk is voor (de kosten voor) het onderzoek? Contacteer een expert voor advies op maat.

Vrijstelling bodemonderzoek

In bepaalde gevallen kun je een vrijstelling krijgen en hoef je geen oriënterend bodemonderzoek uit te laten voeren. Contacteer een specialist voor informatie op maat.

Bodemonderzoek laten uitvoeren? Vergelijk offertes en bespaar

 Moet je een bodemonderzoek laten uitvoeren, wens je een second opinion, of heb je vragen over het verkennend of beschrijvend bodemonderzoek? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt gratis en volledig vrijblijvende offertes op maat en persoonlijk advies van experts. Zo vind je gegarandeerd de beste oplossing voor jouw specifieke situatie!

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Voor welk (potentieel) risico wenst u een bodemonderzoek?
2*. Wanneer wilt u starten met het bodemonderzoek?
3. Projectomschrijving
4. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.