Keuring stookolietank: Offertes aanvragen

Een stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden door een erkend reservoirtechnicus of milieudeskundige.

De herkeuring is voor particulieren verplicht bij:
  • Elke bovengrondse tank die nog niet gekeurd is sinds 1 maart 2009 en waar de "datum voor volgende controle" ook voor 1 maart 2009 ligt.
  • Elke ondergrondse tank van minder dan 6000 liter.
  • Elke tank die groter is dan 6.000 liter
Voor bedrijven is de herkeuring verplicht bij:
  • Elke ondergrondse mazouttank
  • Elke bovengrondse mazouttank (hierbij is herkeuring om de drie jaar verplicht)
Dient uw mazoutreservoir gekeurd te worden? Zoek en vind dan hier snel de beste expert.


1. Beschrijf uw project

* 1. Hoe groot is uw stookolietank?
 
 
* 2. Waar bevindt zich uw mazouttank?
 
 
* 3. Wanneer wenst u de keuring of controle te laten gebeuren?
 
 
Bijkomende informatie
 
(Geef hier bijkomende info die de leveranciers zullen helpen om gerichte offertes te maken)

2. Uw gegevens


Velden aangeduid met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.
Ik wil mijn mazoutreservoir laten keuren.