Specialisten in Incasso actief in provincie Vlaams Brabant

Een greep uit de aangesloten bedrijven


Voorbeelden van aanvragen in Incasso in regio Vlaams Brabant

Incassobureau voor een bedrijf in Hakendover
 Tienen (Vlaams Brabant)

Het betreft facturen i.v.m. de aanplant van hagen door Regionaal Landschap Zuid-Hageland bij particulier (landbouwer). De totale kostprijs wordt door het Regionaal Landschap voorgefinancierd. Daarvan wordt 50 tot 70% gesubsidieerd. Het overige bedrag(30 tot 50%) werd gefactureerd aan de particulier. De totale kostprijs van de nog te vorderen facturen is zo'n €1957,50.