Aankoopgids: Webhosting

Deze aankoopgids zal u helpen om uw offerte aanvraag voor te bereiden. U vindt er informatie over de diensten en produkten die u wil aankopen. Neem de tijd om de gids te raadplegen en leer meer omtrent de terminologie, de kostenfactoren en praktische tips om een gepaste leverancier te vinden.

 

Aankoopgids: Webhosting

Inhoud

Stuur nu een offerteaanvraag en ontvang offertes (gratis en vrijblijvend)
recherche:Offerte-
aanvraag
Offerte-
aanvraag

Inleiding: de webhosting markt

 

De dag van vandaag bevatten websites meer informatie dan in de beginjaren, denk maar aan de multimedia toepassingen. Een website bestond vroeger enkel uit tekst, terwijl men er nu ook beelden, video's en animaties kan terugvinden.

De inhoud van een site moet worden opgeslagen op een webserver. Deze server kan zich in uw bedrijf of bij uw web hoster bevinden. Indien u een beroep doet op een web hoster worden de voordelen u onmiddellijk duidelijk. Hij houdt zich namelijk bezig met het opslaan van gegevens, de veiligheid, de monitoring en de bandbreedte van de site. U hoeft daarvoor dan geen (dure) specialisten meer in dienst te nemen. Ongeveer tweederde van de bedrijven doet een beroep op de diensten van een web hoster. In de Benelux zijn er een tiental grote marktspelers met daarnaast veel kleinere web hosters.

 

Types dienstverlening: wat zijn uw behoeften?

Wat is in de dienst inbegrepen?

 • Het ter beschikking stellen van ruimte op een hard disk: de belangrijkste functie van een web hoster is het verschaffen van opslagruimte op de server. Door middel van deze server kan men zich online begeven, daar wordt onder verstaan dat uw site zich op een voor het publiek toegankelijk ruimte bevindt en dus bezocht kan worden. Het is moeilijk om de grootte van een web site in te schatten, maar u kunt dit met de dienstverlener bespreken. Een ruimte van bijvoorbeeld 5 MB kan 500 pagina's tekst bevatten of 50 beelden in jpg formaat. Beelden, geluid, animaties en video's nemen echter meer plaats op de harde schijf dan tekst, alles hangt dus af van de inhoud en stijl van uw site.

 • Onder het verkeer wordt verstaan het aantal en type bezoeken die zich gelijktijdig op uw site kunnen plaatsvinden. Dit bepaalt de behoefte aan bandbreedte. Telkens iemand uw site bezoekt of u een mail opstuurt ontstaat er een transfert van gegevens. Multimedia elementen op uw site vereisen logischerwijze een grotere bandbreedte, aangezien dat deze elementen meer plaats innemen.

 • Monitoring: het onderhoud van de site. Er bestaan verschillende formules wat de bijstand betreft. Aangezien in veel gevallen de web hoster zich op een zekere afstand van uw bedrijf bevindt, is het meestal noodzakelijk om in een soort bijstand te voorzien voor het geval er zich problemen voordoen. De web hoster zal ook het onderhoud van de site voor zich nemen, alsook regelmatige back ups nemen om uw gegevens te beschermen.

 • E-mail servers: de web hoster zal er ook voor zorgen dat u meerdere e-mail adressen verkrijgt met het adres van uw bedrijf of site ( bijvoorbeeld: info@uw naam.com).

 • Registratie van domeinnamen: de domeinnamen vertegenwoordigen het adres van uw site en hebben verschillende extensies volgens categorie (bijvoorbeeld voor bedrijven: .net of .com, voor organisaties: .org, voor universiteiten: .edu of .ac) of volgens land (bijvoorbeeld: .be, .nl, .lu, .fr, .de, .it). Veelal zal uw web hoster zich bezighouden met de registratie van uw domeinnaam. Het is evenwel mogelijk dat iemand anders reeds deze naam heeft gekozen. Het is ook aangewezen om de naam van uw bedrijf als domeinnaam te kiezen aangezien dit de toegang tot de site eenvoudiger maakt en het imago van uw merknaam versterkt. Indien u wil nazien of uw naam reeds geregistreerd is als domeinnaam is het mogelijk om dit op de volgende sites te raadplegen: www.register.com (domeinnamen met de extensies .com, .net, .co, .uk, enz.), www.dns.be ( Belgische domeinnamen) of www.domain-registry.nl ( Nederlandse domeinnamen).

Welke hosting diensten kan uw leverancier u bieden?

 • Gedeelde hosting

  Deze dienst laat u toe om een ruimte te huren op een server die reeds andere sites herbergt. Deze oplossing is snel en goedkoop. Deze manier volstaat om een eenvoudige site, zoals een vitrine-site te herbergen. Voor een zwaardere site zal gedeelde hosting daarentegen problemen aanbieden.

 • Toegewezen hosting

  Een toegewezen hosting laat u toe een exclusieve server te huren voor drukbezochte sites. De gehuurde ruimte is aanzienlijk en laat u toe om de structuur van uw site aan te passen en uit te breiden. In tegenstelling tot de gedeelde hosting beschikt de toegewezen hosting over een exclusieve server welke niet onderhevig is aan vertragingen die te wijten zijn aan andere sites op de server.

 • Colocation hosting

  Deze vorm van hosting doelt op bedrijven die een eigen server gaan onderbrengen bij een web hoster en die over een snelle verbinding met het Internet willen beschikken. Deze oplossing is geschikt voor bedrijven die zelf de capaciteit bezitten om een web server te beheren en die een snel intern netwerk nodig hebben. Het belangrijkste voordeel in vergelijking met de toegewezen hosting is het feit dat uzelf de server bezit. U kunt dus naargelang uw wensen toepassingen kiezen en bent niet onderhevig aan de beperkingen van de web hoster.

Enige beperking is de plaats die een server inneemt en deze is afhankelijk van het aantal en de grootte van de servers. De servers zijn beschikbaar in een veelvoud van ¼ rack, ½ rack en volledige rack.De extra diensten van de web hosters

 • CGI (Common Gate Interface): CGI is een protocol dat de communicatie toelaat tussen webservers en de software. Dit protocol maakt een uitbreiding van de functionaliteiten van de site mogelijk. Het merendeel van de hedendaagse servers ondersteunen CGI (bijvoorbeeld het tonen van het uur en de datum op de site).

 • PHP: gelijkaardig als CGI, is PHP een taal die, eenmaal ingebed op een HTML pagina, eigen aanpassingen mogelijk maakt op de site. Een toepassing van PHP is de "bulletin board".

 • ASP(Active Server Page): ASP werd ontwikkeld door Microsoft voor de ontwikkeling van dynamische webtoepassingen. De dynamische webpagina's zijn pagina's die een verschillende inhoud hebben naargelang enkele parameters ingevoerd werden door de bezoeker van de site.

 • FTP toegang ( File Transfer Protocol): een protocol die de overdracht mogelijk maakt van bestanden tussen twee computers. De FTP toegang laat u toe om uw site te actualiseren door de teksten en beelden toegankelijk te maken van de ene computer op de andere. Deze toepassing kan geïnstalleerd worden en zal snel heel handig blijken.

 • Microsoft Frontpage Extension: maakt het gebruik mogelijk van opties van het programma Microsoft Frontpage. Op die manier is de server compatibel met de functies van Frontpage. Indien uw site geprogrammeerd werd met behulp van Frontpage moet u er zich van vergewissen dat uw server compatibel is met het programma.

 • Statistische feedback: tonen van statistische informatie op uw site ( aantal bezoekers, de drukbezochtste uren, de meest bezochte pagina, gemiddelde duur van het bezoek,...). Onder andere voor uw marketing kan deze informatie bijzonder belangrijk zijn.

 • E-commerce toepassingen: indien u een e-commerce site heeft moet u zorgen dat de server volgende toepassingen ondersteunt: virtueel winkelwagentje, beveiligd betalingssysteem, verschillende encryptiesystemen,...

 • Multimedia toepassingen: Specifieke multimedia elementen van geluid en video zijn niet altijd in de hosting inbegrepen. Ga na of de server video formats ondersteunt zoals "streaming" (manier waardoor het onnodig is het hele bestand te downloaden vooraleer men de media, geluid of video kan bekijken).

Welke factoren beïnvloeden de prijs?

 • De prijzen voor web hosting varieren enorm. Het is mogelijk deze dienst gratis te verkrijgen. Evenwel moet u niet verwachten dezelfde service te verkrijgen als diegene die u kunt verwachten bij een betalende web hoster. Gratis hosting betekent veelal dat de dienst beperkt is en wordt slechts toegelaten op enkele voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van banners op uw site.

 • Het type en de grootte van de server hebben een invloed op de prijs.

 • De web hoster garandeert de beschikbaarheid van uw site, daardoor zullen ze vaak beschikken over een eigen generator. Stroomonderbrekingen zijn immers nefast voor uw site.

 • De gebruikte software is ook een belangrijke kostendrijver, verschillende programma's zijn beschikbaar aan verschillende prijzen.

 • Bijkomende diensten naast web hosting zelf zal ook de kosten opdrijven. Verscheidene web hosters bieden u ook Internettoegang of zelfs de promotie van uw site aan.

 • Indien uw site nood heeft aan een continue aanwezigheid online (denk aan e-commerce) moet uw dienstverlener u een 24u/24 technische ondersteuning garanderen. Het spreekt voor zich dat indien er zich een probleem voordoet dit onmiddellijk moet opgelost worden. Dergelijke dienstverlening verhoogt natuurlijk de kosten.

 

Tips

 • Ga na of de web hoster meerdere Internettoegangen ter beschikking heeft. Op die manier blijft de toegankelijkheid van uw site verzekerd mocht er één lijn falen.

 • Aarzel niet om offertes te vergelijken van de verschillende dienstverleners, dit zal u helpen een eerste rangschikking op te zetten.

 • Gegeven dat een web hoster u andere diensten aanbiedt naast web hosting moet u opletten dat u geen onnodige diensten koopt of diensten die u liever toewijst aan andere bedrijven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een statische feedback op uw site wilt en dat u liever zelf de software aankoopt.

 • Spreek over uw site met de web hoster, hij zal u zeker helpen met de keuze van de juiste opslagruimte. Het zou niet verstandig noch economisch zijn om maar 25% van de beschikbare opslagruimte te benutten, zelfs indien u aan uitbreiding denkt.

 • Het kan ook interessant zijn om regelmatige, zelfs dagelijkse, back-ups te hebben. Zo gaat de informatie die u op uw site vergaart niet verloren. Vraag hierover het advies van uw web hoster.

 • Wordt het gebruik van generatoren tijdens een panne aangerekend? Ga dit na en vergelijk dit met de verschillende dienstverleners.

 • Wat wordt er gedaan indien het systeem crasht of de site niet beschikbaar is? Sommige bieden ter vergoeding een gratis periode hosting aan. Dit zal u toelaten een eerste indruk te krijgen van de dienst na verkoop van de dienstverlener. Krijgt u vergoeding voor gederfde inkomsten als uw e-commerce site niet beschikbaar is en u klanten verliest? Is uw web-hoster hier voor verzekerd?

Lexicon

 • Backbone: de backbone is de infrastructuur van het Internet. Het gaat over een netwerk van hoge snelheidslijnen. De kwaliteit van de hostingdienst hangt sterk af van de nabijheid van deze backbone. De snelheid en de betrouwbaarheid van de verbinding tussen uw site en het Internet wordt er ook door beïnvloed.

 • Bandbreedte: de bandbreedte bepaalt de snelheid waarmee men gegevens kan versturen door de verbinding. Bandbreedte wordt gemeten in bits per seconde (bps).

 • Banners: de banners zijn de belangrijkste vorm van reclame op het Internet. Banners zijn rechthoeken die veelal animaties met korte publicitaire berichten tonen.

 • Database: een database maakt het u mogelijk om een grote hoeveelheid informatie op een geordende manier te beheren. Een relationele database laat u toe het gebruik en de behandeling van gegevens flexibeler te maken door het uitbouwen van relaties tussen de verschillende basisgegevens van de database.

 • Bit: de kleinste eenheid van digitale informatie.

 • Bit per seconde: meeteenheid van de overdrachtsnelheid van gegevens.

 • Crash: blokkering van de harde schijf met als gevolg dat het systeem opnieuw moet opgestart worden. Grootste bron van ergernis in de informatiemaatschappij.

 • E-commerce: de elektronische handel maakt het mogelijk om goederen en diensten te kopen en te verkopen op het Internet.

 • Firewall: bescherming tegen illegale indringers (hackers) die uw systeem willen vernietigen.

 • JPG: afkorting van Joined Picture Expert Group- een bestandsformaat die ervoor zorgt dat foto's en andere afbeeldingen weinig plaats innemen. Het is een van de belangrijkste bestandsformaten voor de numerieke afbeeldingen (samen met .gif). De extensie is .jpg.

 • Multimedia: term die volgende toepassingen regroepeert: geluid, video en animatie.

 • Domeinnaam: een domeinnaam is de identiteit van een website (zie verder URL). De domeinnaam moet worden geregistreerd door een erkende leverancier, zoals www.register.com

 • Rack: meeteenheid van de ruimte die een server inneemt. Eén eenheid rack wordt soms ook aangeduid door de afkorting U. Eén eenheid rack (1U) is gelijk aan 4,44 cm.

 • Gegevensoverdracht: telkens uw website bezocht wordt vindt er een overdracht van gegevens plaats. Een e-mail is ook een overdracht van gegevens.

 • URL: Uniform Resource Locator. Dit is het adres van de webpagina die het de browsers (Internet Explorer, Netscape,...) mogelijk maakt om de website te vinden. Bijvoorbeeld: www.bobex.com.

 

Verwante aankoopgidsen

Heeft u bijkomende vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren of om aanverwante gidsen te raadplegen.