arrow

*form-list-title-10236*

*form-list-10236*

*form-title-10236*

 
*1. Wat heeft u nodig?
(Vat uw aanvraag samen. Deze tekst wordt per e-mail naar de leveranciers gestuurd.)
*2. Welke soort webdesign zoekt u?
 
(Gelieve één of meerdere keuzemogelijkheden te selecteren)
*3. Welk type website wenst u te laten ontwikkelen of aan te passen?
 
*4. Welke onderdelen van de website dienen ontwikkeld (of aangepast) te worden?
 
*5. Kan u de nieuwe (of aan te passen) eigenschappen van de site omschrijven?
(Tot wat dient de site? Welke structuur? Welke navigatie? Welke gebruikers? Technische beperkingen?, ...)
*6. Wat is (of zal) de grootte van de site zijn (om de werklast beter in te schatten)?
(Omschrijf het aantal pagina's per versie, of geef een schatting van de duurtijd van het project)
  7. Kan u voorbeelden geven van gelijkaardige websites?
(Indien relevant, gelieve een paar websites op te sommen, van concurrenten of andere sites, die als model kunnen dienen voor dit project)
  8. Wenst u ook een database te laten integreren (of aan te passen)?
(Indien ja, omschrijf grootte, inhoud en formaat van de database)
  9. Welke technologie of programmeertaal wenst u?
(Omschrijf: PHP, Java, Ruby, .net, Perl, ...)
Velden aangeduid met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.

2. Uw gegevens


Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.