Track & Trace

Optimaliseer uw wagenpark met track & trace

Uw wagenpark efficiënter inzetten? Dat kan met track & trace. Ontdek alle voordelen en vergelijk offertes.

Realtime tracking
Weet steeds waar uw werknemers zich bevinden en leid hen naar de dichtstbijzijnde opdrachten.

Verlaag uw brandstofkosten
Gedetailleerde rapporten geven u inzicht in uw brandstofverbruik. Zo kunt u maatregelen nemen om minder brandstof te verbruiken.

Vermijd misbruik
Dankzij de automatische rittenregistratie kent u steeds de correcte mobiliteitsvergoeding. Geen discussies meer.

Een track en trace systeem is iets wat je niet van vandaag op morgen plaatst. Hou daarom rekening met volgende tips voor en tijdens de plaatsing van het systeem.

  • Maak goede afspraken met de werknemers. Vaak hebben zij het gevoel dat u hen gewoon meer wilt controleren. Zet dus duidelijke afspraken op papier en maak duidelijk dat er enkel naar de gegevens van tijdens de werkuren zal gekeken worden. Verduidelijk vooral dat het ook om een diefstalbeveiligingssysteem gaat. Wanneer de wagen gestolen zou worden, kan je hem zeer snel terugvinden. Een goed geïnformeerde werknemer zal ook de voordelen voor zichzelf inzien. Vaak is het voor vertegenwoordigers moeilijk om aan te tonen hoeveel uren ze per dag kloppen. Met een riteregistratiesysteem weet je snel en correct hoeveel uren hij of zij bij welke klant was.
  • Plaats de zender ook in grotere apparaten. Werftoestellen, kranen, graafmachines, betonmolens,... in de bouwsector kost zo'n toestel al gouw handen vol geld. Een bouwwerf staat dan ook vaak vol met dure technische snufjes. Steeds vaker worden dit dan ook gestolen. Je kan natuurlijk dure verzekeringen gaan afsluiten of een bewakingsfirma inhuren en camera's plaatsen. Maar de toestellen uitrusten met een kleine, onzichtbare zender zal veel meer effect hebben. Diefstal is dan nog altijd mogelijk. Maar wanneer u de diefstal opmerkt kan u onmiddellijk aan de politie doorgeven waar de machine zich bevindt.

 

Vergelijk daarom offertes voor track en trace en ontdek de vele voordelen van het systeem voor uw bedrijf.

 Track & Trace nodig?
Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes

Deze termen komen al eens voor bij het zoeken naar een track & trace oplossing voor uw bedrijf:

  • Riteregistratie: een duidelijke registratie van welke kilometers waarom gereden worden kan u een beter inzicht geven in uw mobiliteitsplan.
  • Ecologisch rijden: steeds meer bedrijven gebruiken track & trace systemen om ecologisch rijden te stimuleren bij hun werknemers. Met deze systemen kan u via een softwaretoepassing te weten komen hoeveel elke werknemer gemiddeld verbruikt en op welke stukken zijn of haar verbruik hoger ligt.
  • Tijdsregistratie van buitenpersoneel: de tijdsregistratie van het buitenpersoneel was vroeger onmogelijk. Met een track & trace systeem kan je exact te weten komen wanneer je vertegenwoordiger thuis vertrokken is, hoe lang hij bij die ene klant heeft gezeten en hoeveel middagpauze deze vertegenwoordiger juist neemt.

Lijkt één van deze functionaliteiten nuttig voor u? Vergelijk dan verschillende systemen, verschillende merken en verschillende track & trace oplossingen.