Track & Trace

Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes

Optimaliseer uw wagenpark met track & trace

Uw wagenpark efficiënter inzetten? Dat kan met track & trace. Ontdek alle voordelen en vergelijk offertes.

Realtime tracking
Weet steeds waar uw werknemers zich bevinden en leid hen naar de dichtstbijzijnde opdrachten.

Verlaag uw brandstofkosten
Gedetailleerde rapporten geven u inzicht in uw brandstofverbruik. Zo kunt u maatregelen nemen om minder brandstof te verbruiken.

Vermijd misbruik
Dankzij de automatische rittenregistratie kent u steeds de correcte mobiliteitsvergoeding. Geen discussies meer .

Wat is een trackingsysteem

Met Track and Trace bewaar je de volledige controle over je wagenpark. Je kan je voertuigen niet alleen in real time opvolgen met een positie die nauwkeurig is tot op 3 meter, je hebt ook de mogelijkheid om de snelheid en het brandstofverbruik nauwlettend in het oog te houden. Track and Trace geeft je een veilig gevoel, laat je kostenbesparend te werk gaan en zorgt voor een optimale efficiëntie.

Wat is een trackingsysteem?

Een trackingsysteem is een systeem waarmee je personen, voertuigen en voorwerpen overal kan volgen via computer of smartphone. Track and Trace maakt gebruikt van een GPS-technologie, waardoor op basis van satellieten de exacte locatie van bijvoorbeeld een wagen bepaald kan worden.

De voordelen van een Track and Trace systeem

  • Eenvoudig fleet management
  • Betere planning
  • Bescherming tegen autodiefstal

Als je met je bedrijf investeert in Track and Trace, bespaar je een hoop tijd en geld dankzij een eenvoudig fleet management. Via een centrale dispatching unit krijg je in detail een compleet overzicht te zien van de verplaatsingen die je bedrijfswagens maken. Aan de hand van dat overzicht kan je bijsturen waar nodig, efficiënter te werk gaan en de brandstofkosten aanzienlijk verlagen. Zo betaalt het systeem zich in een mum van tijd terug.

Nog een voordeel van Track and Trace is een betere planning. Het systeem kan gebruikt worden als tachograaf. Rij- en rusttijden, stopplaatsen, privégebruik en ga zo maar door: alle gegevens van het voertuig worden tot in de puntjes bijgehouden. Voortaan heb je de onweerlegbare bewijzen van de gewerkte uren van je werknemers zwart op wit en kunnen hier alvast geen discussies meer over ontstaan.

Sommige automerken gebruiken Track and Trace als bescherming tegen autodiefstal. Op die manier kan je je wagen traceren in binnen- en buitenland en is de kans veel groter dat je de dieven alsnog kan vatten. Bovendien hoef je niet te vrezen dat de dieven de tracking unit verwijderen. Die wordt op een verborgen plaats geïnstalleerd of uitgerust met een alarmsysteem.

Hoe werkt een Track and Trace systeem?

De werking van een tracking systeem is makkelijk uit te leggen in 5 stappen.

  • Alles begint met de installatie van de blackbox. Dat is in feite een soort gsm die gekoppeld is aan een GPS, maar dan zonder scherm. De GPS registreert alle verplaatsingen van het voertuig. De snelheid, het afgelegde traject, de duur en de stilstand(en) worden bij elke rit geregistreerd. De gegevens opslaan in een intern geheugen behoort eveneens tot de mogelijkheden. De blackbox is meestal ingebouwd achter het dashboard van de wagen omdat dat een eenvoudig te bereiken en stabiele plaats is. Tracking systemen hoeven niet per se ingebouwd te zijn in een wagen: er bestaan ook systemen die werken op de 9V-aansluiting van het voertuig.
  • Vanaf het moment dat er specifieke gegevens geregistreerd staan in het tracking systeem, kunnen die doorgestuurd worden door de simkaart van de blackbox. Het gaat hier natuurlijk niet om de gebruikelijke simkaart in een telefoon, maar om een M2M simkaart (Machine to Machine). Dat is een type simkaart dat alleen kan communiceren met andere toestellen.
  • De verzonden gegevens belanden op een (liefst beveiligde) server en worden meteen verwerkt en getoond in de software. In een ideaal scenario kan je je gegevens bekijken in beveiligde weergave.
  • De software visualiseert alle gegevens en is vaak raadpleegbaar via een website. Je hoeft dus geen lokale software meer te installeren. De gegevens bevatten de locatie van het voertuig en maken het mogelijk om het rijgedrag en de tijdbesteding van de chauffeur te analyseren. Indien je de werkuren wil analyseren, plaats je best een badgelezer om aan tijdsregistratie te kunnen doen. Daarmee kan je verschillende zaken zoals bijvoorbeeld de planning beter gaan beheren.
  • Tot slot zijn er nog de extra contacten om extra apparatuur zoals een badgelezer, een barcode scanner of een alarmknop op aan te sluiten.

De voordelen van en track and trace systeem

In welke sectoren worden tracking systemen gebruikt?

Het track and trace systeem wordt gehanteerd in verschillende sectoren zoals de transportsector, de bouwsector, de installatiesector en de publieke sector.

Verzekeringen en vertegenwoordigers

Bij steeds meer autoverzekeringsmaatschappijen is een rapport met daarin de jaarlijks afgelegde kilometers van een klant en de regio’s waarin hij zich verplaatst wenselijk. Daarvoor heb je natuurlijk nood aan een goede controle en dat kan perfect met een track and trace systeem.

Ondernemingen met veel vertegenwoordigers op de baan hebben het niet altijd makkelijk om een duidelijk overzicht te bewaren. Het is niet evident om zeker te weten wie wanneer welke klant heeft bezocht. Bovendien neemt manuele rapportage heel wat tijd in beslag en is het niet onfeilbaar. Voertuiglokalisatie reikt je in dat geval de oplossing aan met snelle, gedetailleerde en volledige rapporten.

Bouwsector

Door de CAO die in 2008 in werking trad, moet er per werknemer in de bouwsector een rapport opgemaakt worden met de afgelegde kilometers. Onbegonnen werk zou je denken, maar met track and trace is niets minder waar. De afstanden worden automatisch berekend en zo krijg je een concreet zicht op de mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding. Je kan elke werknemer een gepersonaliseerde badge bezorgen waardoor je zeker bent van een feilloze registratie van afgelegde kilometers en gewerkte uren.

Track and trace kan ook enorm van nut zijn om bouwwerven te beveiligen. Materiaal zoals hijskranen kan ’s nacht perfect gestolen worden. Met een tracksysteem baken je veilige zones af en heb je het beheer ervan volledig in de hand. Je bepaalt zelf welke machines je voorziet van een alarm en welke niet. Als er iets gestolen wordt, krijg je melding op je gsm. Bovendien is al het materiaal te zien op een kaart, wat ervoor zorgt dat het bij diefstal ten allen tijde traceerbaar is.

Container tracking systemen

Firma’s die geregeld werken met containers weten als geen ander dat ze soms dingen met veel waarde bevatten. Daarom is het uiterst belangrijk dat je bij machte bent om de containers te traceren, zeker als je weet dat er steeds meer diefstallen op containers gepleegd worden. Met track and trace kan je eender wanneer de locatie van de containers en alle andere gewenste info opvragen.

Vergelijk verschillende systemen en offertes

Vooraleer je kiest voor een bepaald type track and trace, moet je natuurlijk eerst alle opties afgaan. Dat doe je best door zoveel mogelijk offertes op te vragen en alle verschillende systemen met elkaar te vergelijken. Zo ben je zeker van je stuk en maak je geen verkeurde keuze.