arrow

*form-list-title-10250*

*form-list-10250*

*form-title-10250*

 
*1. Wat heeft u nodig?
(Vat uw aanvraag samen. Deze tekst wordt per e-mail naar de leveranciers gestuurd.)
*2. Wat zijn de activiteiten van uw organisatie?
(Gelieve het type activiteiten, de grootte van uw organisatie,... te omschrijven)
*3. Welk type functie zoekt u?
(Gelieve de openstaande betrekkingen te omschrijven)
  4. Wat is de titel van de functie?

(Gelieve te omschrijven)
*5. Wat zijn de activiteiten van deze openstaande betrekking?
(Indien nodig kunt u hieronder een document in bijlage voegen)
  6. Wat is de functie van de directe hiërarchische overste?

(Gelieve te omschrijven)
*7. Hoeveel jaren ervaring verwacht u van de kandidaten?
(Gelieve het aantal jaren te omschrijven)
*8. Wat zijn de vereiste competenties van de kandidaten?
(Gelieve te omschrijven)
  9. Welke opleidingen dienen de kandidaten gevolgd te hebben?
(Gelieve te omschrijven)
*10. Wat is het geschatte jaarloon?
(Gelieve te omschrijven)
  11. Waarom bent u aan het aanwerven (recruteren)?
(Gelieve de reden voor deze aanwerving (recrutering) te omschrijven, alsook toekomstige jobopportuniteiten te omschrijven)
  12. Indien de kandidaat u verlaat binnen het eerste jaar, wenst u dan automatisch een vervanger?
 
(Gelieve één keuzemogelijkheid te selecteren)
*13. Welk type contract wenst u?
 
(Gelieve één keuzemogelijkheid te selecteren)
  14. Wenst u andere diensten van het werving en selectiebureau?
(b.v. opleiding, monitoring,...)
Velden aangeduid met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.

2. Uw gegevens


Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.