arrow

*form-list-title-10143*

*form-list-10143*

*form-title-10143*

 
*1. Wat heeft u nodig?
(Vat uw aanvraag samen. Deze tekst wordt per e-mail naar de leveranciers gestuurd.)
*2. Welk type werk wenst u uit te voeren?
 
(Gelieve één of meerdere keuzemogelijkheden te selecteren)
3. Wat zal de frenquentie zijn van het werk?
*(Gelieve één keuzemogelijkheid te selecteren)
 
  (Aantal dagen per week, maand, jaar, aantal uren,... )
*4. Gelieve de werklast te omschrijven
(Gelieve het werk te omschrijven: aantal paginas, type van presentatie,...)
*5. Onder welk vorm is het uit te voeren werk beschikbaar?
 
(Gelieve één of verschillende keuzemogelijkheden te selecteren)
*6. Waar dienen de diensten uitgevoerd te worden?
 
(Gelieve één keuzemogelijkheid te selecteren)
  7. Hoe zult u het werk doorsturen?
 
(Gelieve één keuzemogelijkheid te selecteren)
  8. In welke vorm zullen de diensten aangeleverd moeten worden?
 
(Gelieve één of verschillende keuzemogelijkheden te selecteren)
*9. Via welk middel zal het werk terug aangeleverd dienen te worden?
 
(Gelieve één keuzemogelijkheid te selecteren)
*10. In welke talen moet het werk uitgevoerd worden?
 
(Gelieve één of meerdere keuzemogelijkheden te selecteren)
*11. Tot welke doelgroep is het werk gericht?
 
(Gelieve één of meerdere keuzemogelijkheden te selecteren)
Velden aangeduid met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.

2. Uw gegevens


Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.