Warmtepomp verbruik vs andere verwarmingsinstallaties

Hoe maak je een correcte vergelijking tussen warmtepompen enerzijds en de traditionele energiebronnen anderzijds?Hou niet alleen rekening met de kostprijs van de installatie, maar ook met de gemiddelde jaarlijkse kostprijs. Hoeveel energie verbruikt de warmtepomp ten opzichte van andere cv-installaties?

vermogen warmtepomp

1. Aardgas

Aardgas is met 0,07 euro per kWh veruit de goedkoopste energiebron in het gamma van fossiele brandstoffen. De kostprijs van een complete installatie komt neer op een bedrag tussen 8.000 en 13.500 euro. Op jaarbasis zal de kostprijs zo’n 1.280 euro bedragen.

2. Stookolie of mazout

Stookolie of mazout valt, zeker ten opzichte van aardgas, een stuk duurder uit. Voor de installatie moet je rekenen op een bedrag tussen 11.000 en 16.000 euro, en de jaarlijkse kostprijs ligt in de buurt van 1.680 euro.

3. Elektriciteit

Als je weet dat het tarief voor elektriciteit 0,20 euro per kWh bedraagt, dan kan je daaruit afleiden dat het bijna 3 keer zo duur is als aardgas. Het verbruik ligt bovendien hoger dan dat van mazout. Daartegenover staat wel dat je dat duurdere tarief kan compenseren aan de hand van de combinatie met zonnepanelen en het nachttarief.

De installatiekostprijs zal 1.800 euro benaderen en voor de jaarlijkse kosten schuif je best om en bij de 940 euro opzij.

4. Warmtepomp

Een warmtepomp verbruikt zelf ook elektriciteit. Toch zal het mogelijk zijn om een flink bedrag uit te sparen op je totale energierekening.

De extra stroomkosten vallen lager uit dan bijvoorbeeld de gasprijs voor je verwarmingsketel, waardoor een warmtepomp competitief tegenover gas staat. Concreet betekent dat een jaarlijkse besparing van 270 euro.

De kostprijs van de installatie schommelt tussen 2.500 en 15.000 euro. De kostprijs op jaarbasis gaat dan weer richting 840 euro.

warmtepomp verbruik

Hoe bereken je het verbruik van een warmtepomp?

Het is niet zo moeilijk om zelf het verbruik van een warmtepomp te berekenen of al een simulatie te maken van het verbruik van je toekomstige warmtepomp.

Het zorgt ervoor dat je het rendement van een warmtepomp beter kan inschatten op basis van factoren zoals energieverbruik in de woning (sanitair en verwarming), vermogen en rendement van de warmtepomp (uitgedrukt in COP).

Het stroomverbruik is makkelijk te berekenen met volgende formule:

Verbruik warmtepomp = energieverbruik woning in kWh / COP.

Als je ter illustratie jaarlijks zo’n 16.000 kWh verbruikt in je woning en je maakt gebruik van een warmtepomp met een COP van 4, dan komt het verbruik warmtepomp neer op 4.000 kWh op jaarbasis (16.000/4).

Indien de elektriciteitsprijs per kWh in jouw gemeente vastligt op 0,30 euro per kWh, dan betaal je jaarlijks 1.200 euro aan stroom om je huis te verkoelen en te verwarmen (0,3*4.000).

Warmtepomp installeren?Vraag advies over het verbruik en gratis offertes

Wat zegt het rendement over het warmtepomp verbruik?

COP is de afkorting voor Coefficient of Performance en drukt dus het rendement van de warmtepomp uit. Het schetst de verhouding tussen de hoeveelheid warmte die afgegeven wordt en het elektriciteitsverbruik/opgenomen vermogen van de warmtepomp.

EER staat op zijn beurt voluit voor Energy Efficiency Ratio. Het meet met andere woorden de energie-efficiëntie van een koelinstallatie in specifieke omstandigheden. De berekening is als volgt: de uit de ruimte afgevoerde warmte wordt gedeeld door de door de compressor geabsorbeerde elektrische energie.

verbruik warmtepomp per jaar

Optimaliseer je verbruik met de volgende tips

In onderstaand overzicht krijg je enkele handige tips aangereikt die je moeten helpen om het verbruik van je warmtepomp nog meer te optimaliseren.

Tip 1: Zorg voor een constante temperatuur

Een eerste tip is om voor een constante temperatuur te zorgen. Een warmtepomp haalt warmte op uit de omgeving. Doordat het hier om constante temperaturen gaat, heeft het niet veel nut om voor grote verschillen te zorgen overdag en ’s nachts. Als je dat toch doet, zal de warmtepomp bij de dagelijkse opstart veel meer gebruiken.

Tip 2: Vertrek van maximum 40 °C voor het verwarmen van water

Een volgende tip is om de temperatuur voor waterverwarming zo laag mogelijk te houden. Stel het zodanig in dat je warm water hebt zonder grote warmteverliezen. Erkende installateurs weten hier zeker raad mee.

Tip 3: Behoud controle en stel de weerstand manueel in

De derde tip leert ons om de elektrische weerstand manueel in te stellen als we de controle willen behouden. Die weerstand wordt automatisch bijgesteld op energie van het distributienet als blijkt dat de omgevingstemperatuur te laag ligt, in functie van eventuele energietekorten opvangen.

Meer info over warmtepompen?Raadpleeg onze experts over het verbruik van warmtepompen

Tip 4: Voorzie een regelmatig onderhoud

Ook een regelmatig onderhoud mag zeker niet in dit rijtje ontbreken, op voorwaarde dat je je warmtepomp wil verzekeren van een optimale levensduur en een maximaal rendement.

Tip 5: Overweeg de combinatie warmtepomp-zonnepanelen

Zonnepanelen met een warmtepomp combineren? Dat is geen overbodige luxe. Een investering in zonnepanelen loont absoluut de moeite. Zo geniet je van het voordeel om de opgeslagen energie te kunnen gebruiken voor het verwarmen van je woning en verlaag je je ecologische voetafdruk.

Tip 6: Controleer regelmatig je energieverbruik

De raad om op regelmatige basis je energieverbruik te controleren mag evenmin ontbreken. Dat is noodzakelijk om jezelf ervan te verzekeren dat je niet meer gaat verbruiken dan eigenlijk nodig is.

Tip 7: Dakisolatie, muurisolatie en goede beglazing maken mee het verschil

Afsluitend benadrukken we graag dat dakisolatie, muurisolatie en goede beglazing mee het verschil maken. Op korte termijn brengt dit misschien een aanzienlijke extra kost met zich mee, maar op lange termijn zal je jezelf die investering niet beklagen.

lucht-lucht warmtepomp verbruik

Energieverbruik per soort warmtepomp

In deze paragraaf geven we je een inzicht in de verschillende soorten warmtepompen die in omloop zijn en waar ze precies in verschillen.

1. Water-water warmtepomp

Een water-water warmtepomp brengt een hoge investeringskost met zich mee. In ruil daarvoor profiteer je wel van het hoogste rendement van alle soorten warmtepompen met de energiewinst op lange termijn. Daarenboven kan je je ecologische voetafdruk extra verkleinen als de elektriciteitsopwekking voor de pomp plaatsvindt via zonnepanelen.

2. Lucht-water warmtepomp

Een lucht-water warmtepomp haalt tot 75 % van haar energie kosteloos uit de natuur. De resterende 25 % komt uit het elektriciteitsnetwerk.

3. Grond-water warmtepomp

Een grond-water warmtepomp, ook wel een geothermische warmtepomp genoemd, heeft een kleine hoeveelheid elektriciteit nodig. Een geothermische warmtepomp rendeert in zijn totaliteit op de hoeveelheid warmte die door de grond opgenomen kan worden.

4.  Lucht-lucht warmtepomp

Lucht-lucht warmtepompen zijn milieuvriendelijk en vergen een relatief lage investeringskost. Het is daarnaast een handig alternatief voor dure elektrische verwarming.

Vraag extra info en advies + ontvang gratis offertes van installateurs

Zou je graag nog meer informatie over warmtepompen krijgen? Dan adviseren we je om contact op te nemen met erkende installateurs in de buurt en om zoveel mogelijk gratis offertes op te vragen. Op die manier verwerf je een duidelijk beeld van de gangbare tarieven en sla je zonder twijfel de best denkbare slag.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Waarom wenst u een warmtepomp?
2*. Welk type warmtepomp wenst u?
3*. Wat is uw geschat budget voor de warmtepompinstallatie?
4*. Wanneer wenst u de warmtepomp?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Warmtepomp
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Warmtepomp