Overzicht van de premies voor warmtepompen in Vlaanderen

Er zijn verschillende soorten pompen:

 • een geothermische warmtepomp (A++)
 • een lucht-water warmtepomp (A+)
 • een hybride lucht-water warmtepomp (A+)
 • een lucht-lucht warmtepomp (A+)

Er zijn ook verschillende warmtepomp premies. De premie wordt gegeven afhankelijk van het type en op basis van het label van de pomp, een geothermische warmtepomp heeft het beste label en zal dus de hoogste premie krijgen.

Fluvius premie warmtepomp

1. Premie warmtepomp Fluvius

Tot 1 julie 2022 was de premie van Fluvius, de netbeheerder, afhankelijk van het type pomp dat je hebt aangeschaft. De warmtepomp premie wordt enkel toegediend bij een warmtepomp van het type lucht, water en grond. Normaal ging de premie afgebouwd worden, maar door de huidige energiecrisis heeft Vlaams minister van Energie toch beslist om de premie een beetje te verhogen.

Deze premie kan je sinds 1 juli 2022 niet meer aanvragen bij Fluvius. Vanaf 1 oktober 2022 kan je de premie aanvragen via mijnverbouwpremie.be.

Wil je deze premie via mijnverbouwpremie.be aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022? Dan mogen de facturen die je nodig hebt voor je aanvraag, niet ouder zijn dan 27 maanden.
Deed je een premieaanvraag vóór 01 juli 2022? Dan kan je de status van je aanvraag nog steeds opvolgen in Mijn Fluvius.

Volgende tabel geeft je een overzicht van de prijzen toen:

Type warmtepomp Premiebedrag
Geothermische warmtepomp (label A++ of hoger) € 4.000
Lucht-water warmtepomp (label A+ of hoger) € 2.250
Hybride lucht-water warmtepomp (label A+ of hoger) € 1.500
Lucht-lucht warmtepomp (label A+ of hoger) € 300

Voorwaarden 2022

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om aanspraak te maken op een premie voor een warmtepomp:

 • De factuurdatum mag maximaal 1 jaar oud zijn (tussen 1 januari en 31 december van dat jaar).
 • Het moet een nieuwe warmtepomp zijn. De pomp mag nog niet gebruikt zijn voor actieve koeling en moet voldoen aan de technische eisen. De premie geldt niet voor warmtepompboilers.
 • Elk type pomp heeft een bepaald energielabel nodig om de premie te kunnen verkrijgen.
 • Enkel woningen in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014 komen in aanmerking voor de subsidie.
 • Een erkende aannemer moet de warmtepomp plaatsen. Er moet een certificaat van bekwaamheid aanwezig zijn. Werk je met een niet-gecertificeerde installateur, dan heb je geen recht op de premie.
 • Een gecombineerde premie kan enkel voorkomen met een premie voor een warmtepompboiler, die eerst geplaatst moet worden of bij een lucht-luchtwarmtepomp die eerst geplaatst wordt.
aanvragen premie warmtepomp

Hoe premie aanvragen?

Je kan een premie voor een warmtepomp aanvragen bij je elektriciteitsnetbeheerder, op papier of online.

Er moeten een aantal documenten zeker mee ingediend worden bij de aanvraag:

 • Een kopie van alle facturen voor levering en plaatsing. Alle nodige info over de warmtepomp moet voorzien worden. De factuur mag maximaal 12 maanden oud zijn.
 • een ingevuld en ondertekend attest van de aannemer
 • een kopie van de technische controle
 • een kopie de opbrengstberekening

2. Totaalrenovatiebonus (BENO-pass).

Indien je investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kom je in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus. Dit is een bonus die je krijgt indien je je woning, die een slecht energieverbruik heeft, grondig renoveert.

Het premiebedrag geldt vanaf een derde investering. Voor een derde investering krijg je een forfaitaire bonus van € 1.250, voor elke bijkomende investering komt er € 500 – € 1.000 bij.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een totaalrenovatiebonus, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Alleen mensen uit het Vlaamse Gewest komen hiervoor in aanmerking, ze moeten voor 1/01/2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
 • De eindfactuur van de eerste investering moet tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020 zitten.
 • Er dienen minimaal 3 energiebesparende investeringen gedaan worden.
 • Voor elke investering dient er voldaan te worden aan de bijkomende voorwaarden voor isolatie en beglazing.
 • Vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering, moeten de andere investeringen binnen de 5 jaar worden uitgevoerd.

Hoe aanvragen?

De totaalrenovatiebonus wordt automatisch toegekend zodra Fluvius vaststelt dat er 3 investeringen werden uitgevoerd. Fluvius zal jou contacteren.

3. Premie warmtepompboiler Fluvius

Dit is een premie die je kan aanvragen voor warmtepompboilers die enkel gebruikt kunnen worden voor de productie van warm sanitair water.

Ook hier kan je deze premie je sinds 1 juli 2022 niet meer aanvragen bij Fluvius. Vanaf 1 oktober 2022 kan je de premie aanvragen via mijnverbouwpremie.be.

Wil je deze premie via mijnverbouwpremie.be aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022? Dan mogen de facturen die je nodig hebt voor je aanvraag, niet ouder zijn dan 27 maanden. Deed je een premieaanvraag vóór 01 juli 2022? Dan kan je de status van je aanvraag nog steeds opvolgen in Mijn Fluvius.

Voorwaarden

De voorwaarden om de premie te kunnen aanvragen zijn:

 • De woning moet in het Vlaamse gewest gesitueerd zijn en voor 2014 op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
 • De boiler moet geplaatst worden door een erkende aannemer.
 • Je moet, voordat je in aanmerking komt voor de premie van een warmtepompboiler, eerst een warmtepomp plaatsen en de premie daarmee combineren. Je kan de premie niet combineren met een premie voor zonneboilers.

Hoe aanvragen?

Voor het aanvragen van de premie kan je naar de site van Fluvius gaan. Dit kan maximaal 2 jaar na de datum van de eindfactuur.

Dit is mogelijk na de werken, wanneer je de factuur ontvangt of wanneer je ze betaald hebt.

Hulp nodig bij het aanvragen van een premie? Een erkend installateur geeft je alle nodige documenten en helpt bij de aanvraag. Samenwerken met een vakman is verplicht om de premie te krijgen maar ook ten zeerste aan te raden.

Kom in contact met warmtepomp installateurs

Warmtepomp verschillende premies

4. EPC-labelpremie

Een woning met een slechte energieprestatie kan gerenoveerd worden binnen 5 jaar. Indien je hierbij het EPC-label enorm verbetert, maak je aanspraak op de EPC-labelpremie.

Je hebt een activatie EPC-labelpremie die je kan aanvragen voor de start van je renovatie. Er is ook een uitbetaling Epc-labelpremie die je kan aanvragen nadat de werken zijn uitgevoerd.

Voor een woning bedraagt de premie tussen €2500 – €5000, voor een appartement is dit tussen €2500 – €3750.

Voorwaarden

Je moet aan alle voorwaarden voldoen om deze premie te kunnen aanvragen:

 • De premie kan aangevraagd worden door alle woningeigenaars.
 • Je kan de premie aanvragen indien je een woning hebt met een ondermaatse energieprestatie. Dit kan je aantonen met een energieprestatiecertificaat (EPC) dat niet mag dateren van voor 2019. Heeft je woning een label E of F, moet deze na de renovatie binnen 5 jaar minimaal label C halen.
 • Het EPC label dat je krijgt na de renovatie mag maximaal 12 maanden oud zijn wanneer je de EPC-labelpremie aanvraagt.

Hoe aanvragen?

Er zijn 2 stappen in de aanvraagprocedure naar de premie:

 • Je moet voordat je je woning gaat renoveren een activatie EPC-labelpremie aanvragen. Hiermee lever je bewijs dat je woning een slechte energieprestatie levert. Deze activatie EPC-labelpremie vraag je online aan bij Fluvius.
 • 5 jaar nadat je de activatie EPC-labelpremie hebt aangevraagd moet je een nieuw EPC-label laten opmaken. Hieruit moet blijken dat je woning minimaal label C haalt. Dit is de uitbetalingspremie, deze vraag je ook online aan bij Fluvius maximaal 12 maanden na de renovatiewerken.

Al gehoord van het Renteloze Renovatiekrediet?

Indien je een woning koopt die een slechte energieprestatie heeft en je de woning binnen de 5 jaar na aankoop renoveert, kan je naast een hypothecaire lening ook een renovatiekrediet aanvragen.

Indien je geëngageerd bent om je woning naar label A te brengen kan je tot € 60.000 renteloos lenen. Dit engagement dat je aangaat heeft wel een resultaatsverplichting.

Je kan deze renteloze renovatiekrediet aanvragen bij je bank.

5. Mijn VerbouwPremie 2022

Deze premie kan je aanvragen voor renovatie en energiebesparende investeringen. Je kan deze wel pas vanaf 1 oktober 2022 aanvragen. De premie is er om financiële steun te bieden voor investeringen in energie-efficiëntie en investeringen die de woningkwaliteit bevorderen.

Tot en met 30 juni 2022 kan je de huidige premies nog aanvragen: de renovatiepremie en de premies voor energiebesparende maatregelen.

Vraag verschillende prijsvoorstellen aan bij vakmannen

Overzicht premie-aanbod in de andere gewesten in België

De premies waarop je aanspraak maakt verschillen per gewest. Op welke premies heb je recht en hoe kan je een premie aanvragen?

1. Premie voor warmtepomp in Brussel

Indien je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, heb je als particulier recht op een premie voor een warmtepomp. Dit wordt aangeboden door Leefmilieu Brussel. Deze premie geldt voor zowel nieuwbouwwoningen als woningen die ouder dan 10 jaar zijn.

Afhankelijk van je inkomen heb je recht op een premie tussen 4.250 en 4.750 euro. Het bedrag mag maximaal 50% van de factuur bedragen.

Een voorwaarde is dat de installatie gedaan moet worden door een erkend installateur. Ook moet je warmtepomp minstens energieklasse A+ behalen.

Een gecertificeerde installateur zal je helpen bij de aanvraag van deze premie. Je hebt naast een aanvraagformulier ook een attest van de installateur nodig.

Ook kan je in Brussel in aanmerking komen voor een energiepremie, die bestaat om de bouwsector te steunen. Met deze premie kan je tot wel 70% van je factuur besparen. Deze premie is enkel verkrijgbaar indien je woning ouder is dan 10 jaar.

warmtepomp premie

2. Warmtepomp premie in Wallonië

Ook wie in het Waals Gewest woont kan in aanmerking komen voor een energiepremie. Net zoals bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt de omvang van de premie af van je inkomen.

De energiepremie kan in Wallonië maximaal 70% van de factuur terugbetalen. De basispremie is 1.500 euro, op basis van inkomenscategorieën wordt er bepaald hoeveel er uitgekeerd wordt. Volgende tabel geeft je een indicatie:

InkomenscategorieReferentie-inkomen huishoudenVermeerdering basispremie
C1Lager of gelijk aan 23.000 euro per jaarBasispremie maal 3
C2Tussen 23.000,01 en 32.000 euro per jaarBasispremie maal 2
C3Tussen 32.700,01 en 43.200 euro per jaarBasispremie maal 1,5
C4Tussen 43.200,01 en 97.700 euro per jaarBasispremie

Deze energiepremie is niet beschikbaar voor nieuwbouw. De woning moet minstens 20 jaar oud zijn.

Alle voorwaarden die aan deze premie gelinkt zijn:

 • Werkzaamheden moeten binnen twee jaar na voorafgaande waarschuwing van de overheid uitgevoerd worden.
 • De installatie moet uitgevoerd worden door een erkend installateur.
 • De warmtepomp moet aan enkele specificaties voldoen.
 • Het ventilatiesysteem moet voldoen aan de voorschriften.
 • Wil je een omkeerbare warmtepomp? Dan maak je geen kans op deze premie.

Om deze warmtepomp premie aan te vragen, dien je een voorwerkwaarschuwingsformulier in te vullen en dit op te sturen naar de département de l’Énergie et du Bâtiment durable. Dit kan zowel online als op papier. De datum van de factuur van de gecertificeerde installateur dient later te zijn dan de datum van de ontvangstbevestiging van de voorafgaande waarschuwing.

Wacht niet te lang. Stuur de aanvraag binnen 4 maanden na de datum die op de definitieve factuur vermeld staat op.

Doe je bijvoorbeeld meerdere verbouwingen, en heb je dus recht op meerdere premies? Verzend de aanvragen in één gemeenschappelijke enveloppe.

Sommige gemeenten bieden extra premies aan. Controleer dit zeker na bij jouw gemeente.

Extra info nodig? Vraag advies aan professionals en vergelijk gratis offertes

Er zijn dus heel wat verschillende premies in België en niet makkelijk om niks over het hoofd te zien. Vakmannen zijn van alle premies, regels en administratieve verplichtingen op de hoogte.

Wil je een warmtepomp installeren? Heb je advies of hulp nodig? Vraag onderaan gratis en vrijblijvend offertes aan bij vakmannen uit jouw buurt. Zo kan je prijzen vergelijken, mis je geen eventuele premies en kan je een waterpomp aan de beste prijs laten plaatsen.

arrow
Beschrijf uw project
1*. Waarom wenst u een warmtepomp?
2*. Welk type warmtepomp wenst u?
3*. Wat is uw geschat budget voor de warmtepompinstallatie?
4*. Wanneer wenst u de warmtepomp?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.
Mijn aanvraag versturen
VERTROUWELIJK | Uw gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor specialisten die in aanmerking komen voor uw aanvraag.
Vragen met een sterretje (*) zijn verplicht.

Wij respecteren uw privacy. In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot gegevensverwerking, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid
Warmtepomp
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.
Bedrijven voor Warmtepomp