Wat is het kadastrale inkomen?

Alle eigenaars moeten elk jaar onroerende voorheffing betalen. De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het jaarlijks geïndexeerd kadastraal inkomen (KI). KI is een fictief inkomen die worden toegewezen aan onroerend goed (gebouwen, grond…), zelfs als het niet verhuurd is. Het gaat om een gewestelijke belasting die is verschuldigd door elke eigenaar van één of meer onroerende goederen. 

Het wordt jaarlijks geïndexeerd. Het geïndexeerd kadastraal inkomen wordt berekend door het kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met een jaarlijks vastgestelde indexeringsfactor. Het wordt altijd afgerond op de dichtstbijzijnde euro.

Het is op basis van dit geïndexeerde kadastraal inkomen dat de onroerende voorheffing wordt berekend. Indien jouw situatie verder ongewijzigd blijft, dan zal de verschuldigde onroerende voorheffing net zoals de consumptieprijzen jaarlijks stijgen.

Voorbeeld: De niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van jouw onroerend goed is € 1.000. In 2021 bedraagt ​​de index-KI 1.000 * 1.8630 = 1.863,00 EUR. Er is geen afronding vereist. De indexeringsfactor zelf wordt jaarlijks berekend door het gemiddelde van de index over het jaar voorafgaand aan de beoordeling (consumentenprijzen) te delen door het gemiddelde van de indexcijfers 1988 en 1989.

Mensen met een beperking of met kinderen die recht hebben op kinderbijslag, kunnen een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.

Op zoek naar een specialist?Laat je adviseren door een expert

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

Onroerende voorheffing berekenen na verbouwing

Verbouwingen die het bruikbare oppervlak en/of het comfort vergroten kunnen de kpi verhogen. De bruikbare oppervlakte is de herziene vloeroppervlakte. Zo wordt het vloeroppervlak van een kamer onder een schuin dak gecorrigeerd voor de helling.

Voorbeelden van werken zijn het plaatsen van een extra badkamer, het ombouwen van een zolderkamer tot slaapkamer of het plaatsen van een cv-installatie. Klassieke renovaties die de leefruimte vergroten, zoals het bouwen van balkons, voegen ook KI toe.

Energiebesparende investeringen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of boilers op jouw onroerend goed, hebben geen impact op KI in bestaande woningen.

Zodra de onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) definitief is geworden, kan dit slechts in beperkte gevallen worden gewijzigd. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van een fysieke wijziging in het vastgoed, of als er sprake is van een duidelijk aantoonbare fout (materiële fout) bij het bepalen van KI.

Wat doet het onroerende voorheffing stijgen?

Bij het bepalen van (kadastraal inkomen (KI) wordt rekening gehouden met de kenmerken van het gebouw en de normale huurprijs van nabijgelegen vergelijkbare percelen. Een voorbeeld van deze kenmerken is het type gebouw, aantal verdiepingen, garages, zolders … Omgevingsfactoren zijn onder meer bereikbaarheid, ligging van gemeentehuizen en straten.

Deze differentiëring heeft enkel betrekking op de gemeentelijke opcentiemen, aan de gewestelijke basisheffing of aan de provinciale opcentiemen verandert niets. 

Wat doet het onroerende voorheffing niet stijgen?

Aan de andere kant zullen investeringen in energie-efficiëntie geen invloed hebben op het kadastraal inkomen van bestaande woningen. Zo kan je isoleren, dubbele beglazing plaatsen, zonnepanelen plaatsen of cv-ketels vervangen zonder jouw kadastraal inkomen te verhogen.

Vraag gratis offertes aan

Wat als je je verbouwingswerken niet aangeeft?

In principe is de regel dat een vastgoedaanpassing – of fictieve huurprijs – die een waardestijging van de woning betekent, moet worden gemeld bij het Kadaster. Alle werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de huurwaarde moet je aangeven. Voor verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, informeert de gemeente automatisch het Kadaster.

Als je jouw onroerend goed verbouwt zonder de controledienst te verwittigen, kan je administratieve boetes oplopen van € 50 tot € 1250, en zelfs strafrechtelijke boetes. Het kabinet heeft besloten dat deze sancties binnenkort worden verhoogd naar minimaal € 250 en maximaal € 3.000.

hoe wordt kadastraal inkomen berekend

Kadastraal inkomen bij het installeren van een zwembad

Ook de aanleg van zwembaden heeft gevolgen voor het kadastraal inkomen. Aan elk huis in ons land is zo’n kadastraal inkomen verbonden. Dit zijn fictieve huurinkomsten die de woning zal genereren, waarover je belastingen betaalt.

Een zwembad installeren is zeker geen marginale verbetering, zoals het behangen van de woonkamer. Zo heeft een eenvoudig bovengronds zwembad geen effect, maar een vast inbouwzwembad wel.

Advies nodig voor het berekenen van je kadastraal inkomen? Vraag gratis advies van vakmannen in jouw buurt!

Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan via onderstaand offerteformulier voor kadastraal inkomen berekenen. Zo kan je prijzen vergelijken en de beste oplossing voor jouw specifieke situatie vinden.

Vastgoedmakelaar
Actief in meer dan 150 verschillende sectoren
Bobex is het grootste offerteplatform in België
Wij helpen elke maand meer dan 35.000 mensen
Al 23 jaar de pionier in de offertevergelijking
Prima oplossing om met diverse bedrijven in contact te komen. Bobex doet eerste screening en door het feedback systeem k...Lees meer
Paul C.
Enorm positieve ervaring. De leveranciers nemen zelf contact op, dat is een enorme tijdswinst voor ons. Wij moeten zelf ...Lees meer
Sylvie V.
De leveranciers hebben zeer snel gereageerd waardoor wij op zeer korte termijn een beslissing hebben kunnen nemen. Wij z...Lees meer
Kelly V.