Frisdrank cooler (frigo)

Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes

Frisdrankkoeler: een ijskoude opkikker

U wil uw medewerkers, klanten en bezoekers voorzien van een ijskoude Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Ice-Tea, ... ? Wij helpen u graag. Vraag meer info over frisdankkoelers en wij brengen u snel en vrijblijvend in contact met de beste leveranciers op de markt.

Heerlijk verfrissend
Een werkdag kan lang en vermoeiend zijn. Een ijskoude Cola of Pepsi is dan de ideale opkikker voor uw werknemers. Het verbetert niet alleen de werksfeer, ook uw klanten zullen aangenaam verrast zijn.

Kopen, huren of full service
Er bestaan verschillende formules voor het plaatsen van frisdrankkoeler. U kunt een toestel kopen, maar dan moet u voor alles zelf instaan. Bij huurcontracten zorgt de leverancier voor de levering van de dranken. En wie het zich heel makkelijk wil maken, kiest voor "full service". De leverancier zorgt dan voor alles: plaatsing, bijvullen, onderhoud en tellen van de muntstukken.

Gratis proefperiode
Meerdere leveranciers bieden de mogelijkheid van een gratis proefperiode. Zo kunt u hun kwaliteiten beter inschatten. Maak hier echter geen misbruik van!

Offerteaanvraag voor verdeelautomaten

Bent u op zoek naar een passende verdeelautomaat in uw cafetarie, kantoren, toonzaal of winkel? U wenst immers heerlijke koffie, fris water of een snack of sandwich aan te bieden aan uw medewerkers of bezoekers? Wij helpen u om snel offertes te ontvangen van verschillende leveranciers in verdeelautomaten.

Zeg ons wat u zoekt en wij zorgen ervoor dat de beste aanbieders van verdeelautomaten u een voorstel op maat doen. U vergelijkt rustig de voorstellen, en neemt uw beslissing met wie u eventueel in zee wilt gaan. Deze offertedienst is vrijblijvend en gratis voor de aanvrager. De leverancier betaalt ons een vergoeding voor de 'lead'.

Een werkdag kan lang en vermoeiend zijn. Daarom is het altijd aangenaam voor uw medewerkers om zich in een kalm en aangenaam lokaal (ontspanningslokaal, bedrijfsrestaurant, cafetaria, inkomhal, receptie, refter, vergaderzaal, ...) te verzamelen tijdens de pauze om een kopje koffie te drinken of om een warme wafel te eten. Uw klanten zullen eveneens aangenaam verrast zijn indien u hen een warm ontvangst en gezellig kan aanbieden, dankzij de passende verdeelautomaat.

U zal opmerken dat met een goed uitgeruste rustkamer voor uw bedienden, de werksfeer er alleen maar beter van kan worden. Bobex brengt u in kontakt met leveranciers van drink- of snoepautomaten evenals elk apparaat die uw professionele aktiviteit aangenamer kan maken. Daarbij komt dat deze machines 24 u op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn.

Welke vending machine zoekt u?

Het aantal bedienden die de automaten zullen gebruiken zullen de grootte en het consumptievolume ervan bepalen.
Om te beginnen is het nodig om goed uw behoeften te bepalen afhangende van uw eisen.

 • In welk type vendingdiensten bent u geïnteresseerd? Koffiemachine, automatische verdeelautomaat van warme of koude dranken, waterfontein, snoepgoedmachine, soepautomaat, snack of sandwichautomaat, ...? Of een combinatie van verschillende automaten?
 • Wenst u een verdeeltoestel te kopen, te huren of wenst u een gratis ter beschikking stelling van een toestel?
 • Hoeveel personen zullen de vendingmachine gebruiken, voor hoeveel kopjes of porties per dag? Indien u in een klein bedrijf werkt, is het plaatsen van een grote automaat wellicht niet noodzakelijk, behalve indien u veel bezoekers over een vloer krijgt (bv. een fitness zaak). Indien er dagelijks minder dan 40 kopjes of porties zijn, zal een zgn. 'table-top' (machine die men op een tafel plaatst) reeds voldoende zijn.
 • Welke drank- of voedingsmerken wenst  u in de vending machines?
 • Beschikt u over voldoende ruimte om de verdeelautomaten te plaatsen in uw cafetaria of kantoor?

Hoe kiest u een leverancier van verdeelautomaten?

 • Er bestaan verschillende soorten diensten en contracten. Sommige leveranciers zullen u een maandelijks verhuurtarief voorstellen met gratis onderhoud en verbruik. Anderen zullen de vending machine gratis ter uwer beschikking stellen vanaf een bepaald aantal te betalen consumpties. Inderdaad, opdat het plaatsen van een automaat voor de leverancier interessant zou zijn, zal u een minimum aantal maandelijkse consumpties moeten verzekeren. Andere leveranciers zullen u een aanbod per verbruikte eenheid voorstellen. En nog andere leveranciers zullen u voorstellen om de machine te kopen mits een regelmatige onderhoudsbeurt op aanvraag.
 • U hebt de keuze, ofwel deelt u gratis de consumpties uit (bijvoorbeeld de koffiemachine), ofwel laat u de verbruikers in uw firma betalen voor hun consumptie (bijvoorbeeld voor de snacks). Sommige leveranciers van automaten bieden aan hun klanten de mogelijkheid aan om te genieten van een zeker percentage op de ontvangsten die komen van de verkopen van producten uit hun automaten.
 • De nabijheid of proximiteit van de leverancier is een belangrijk punt in het geval de bevoorrading van koffie kritiek zou worden. Indien er een defect zou voorkomen of als de goederen op zijn, moet de leverancier snel kunnen handelen teneinde een eventuele opstand van de koffieverslaafden te voorkomen...
 • Naargelang de grootte van uw bedrijf of organisatie, zal u misschien beroep doen op een ander type leverancier. Deze zal dan misschien beter in staat zijn om u een dienst na het verkoop en service te bieden dat overeenkomt met uw behoefte en budget.
 • U kunt nagaan als uw leverancier deel uitmaakt van een vereniging die de kwaliteit en de hygiëne van het voedsel controleert. (bv.: IBWA, International Bottled Water Association voor de leveranciers van waterflessen).

Welke factoren beïnvloeden de prijs?

 • Bij de keuze van uw automaat is het belangrijk dat u rekening houdt met de bevoorrading van bekers, dranken et voedsel. Vraag naar de kosten van deze bevoorrading aan al de leveranciers die u zal ontmoeten. U bent in sommige gevallen niet gebonden aan één en dezelfde firma.
 • De capaciteit van de machine die u zal aankopen of huren zal een invloed hebben op de prijs ervan. Vermijdt dus een apparaat te nemen dat te goed is voor uw eisen en maak een korrekte schatting van de frequentie van gebruik naar gelang het aantal medewerkers of bezoekers. In het algemeen schat men in dat de modale gebruiker gemiddeld 3 drankjes per dag drinkt.
 • De beslissing om de automaat te kopen of te huren is het belangrijkste element in de schatting van uw kosten. Meestal worden in de huurprijs de onderhoudskosten inbegrepen, terwijl de aankoop van de automaat verdere kosten kan veroorzaken.
 • De beslissing om al de automaten bij dezelfde leverancier te kopen of te verhuren heeft natuurlijk ook een invloed op de voorwaarden van het kontrakt

Tips

 • Proef eerst de verschillende producten die de verschillende leveranciers voorstellen om u te verzekeren van de kwaliteit van hun producten.
 • Meerdere leveranciers staan een gratis proefperiode toe. Zo kunt u hun kwaliteiten beter inschatten. Maak hier echter geen misbruik van.
 • Voorzie een clausule over de hygiene in uw contract. Eis van uw leverancier een regelmatige reiniging en onderhoud van uw automaat.
 • De meeste leveranciers die automaten verhuren, plaatsen en onderhouden deze aan een behoorlijk lage prijs. Vermijd firma's die u verplaatsingen en bijkomstige onderhoudingsdiensten aanrekenen.
 • Indien u kiest voor de formule 'gratis ter beschikking stellen' zal u met de leverancier moeten onderhandelen over het minimum aantal consumpties die u per maand zal moeten afnemen. Let dus op en vermijd dat de leverancier u een minimum aantal consumpties oplegt die uw behoeften overtreft. Anders betaalt u voor iets dat u nooit zal kunnen verbruiken...

Lexicon

 • Leveranciers van verdeelautomaten : ondernemingen die de diensten van automatische verdeelautomaten in andere ondernemingen verlenen en die voor het onderhoud en de bevoorrading van deze automaten zorgt.
 • Koffiedienst : akkoord met een firma die volgende produkten leveren en onderhouden : koffieapparaten, kopjes, waterzuiveringseenheden, thee en andere dranken.
 • Waterfontein : apparaat dat koud, warm of op kamertemperatuur water levert
 • Apparaten " zonder cash ": dit zijn apparaten die geen geldstukken aannemen. Ze werken enkel met kaarten of magnetische sleutels.
 • Een table-top : dit is een koffieapparaat dat enkel een gering aantal mensen moet bedienen, en geplaats is op een tafel.