arrow

*form-list-title-52*

*form-list-52*

*form-title-52*

 
*1. Wat heeft u nodig?
(Vat uw aanvraag samen. Deze tekst wordt per e-mail naar de leveranciers gestuurd.)
*2. Voor welk type infrastructuur heeft u deze diensten nodig?
 
*3. Gelieve de te onderhouden ruimte(s) te omschrijven
(Oppervlakte in m², type vloer, ramen, ...)
*4. Welke diensten moet er uitgevoerd worden?
 
(Gelieve één of meerdere keuzemogelijkheden te selecteren)
*5. Gelieve het werk te beschrijven
(Gelieve het werk, onderhoud, tuinwerk,... in detail te omschrijven)
*6. Wat is de verwachte frequentie van de schoonmaakopdacht?
(Omschrijf hoeveel keer en hoe lang u de schoonmaakploeg verwacht)
  7. Welk materiaal zal er eventueel ter beschikking zijn voor de schoonmaakploeg?
(Gelieve nader te omschrijven)
Velden aangeduid met een sterretje (*) zijn verplicht in te vullen.

2. Uw gegevens


Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u uw gegevens opvragen en wijzigen. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.