Aankoopgids: Webdesign

Deze aankoopgids kan u helpen om uw offerte aanvraag voor te bereiden. U vindt er informatie over de diensten en produkten die u wilt aankopen. Neem de tijd om de gids te raadplegen en leer meer omtrent de terminologie, de kostenfactoren en praktische tips om een gepaste leverancier te vinden.

 

Aankoopgids: Webdesign

Inhoud

Stuur nu een offerteaanvraag en ontvang offertes (gratis en vrijblijvend)
recherche:Offerte-
aanvraag
Offerte-
aanvraag

Inleiding: de webdesign markt

Voor webdesign kunt u op verschillende plaatsen terecht. Dit komt doordat men voor het ontwikkelen van een web site zowel technische als grafische elementen moet combineren. Tijdens uw zoektocht naar een webdesigner zult u daarom waarschijnlijk zowel op IT programmeurs als communicatie of grafische specialisten vallen.

We kunnen webdesigners in de Benelux onderverdelen in drie grote groepen: een kleinere groep internationale developers, een groep lokale ontwikkelaars en een grote groep zelfstandige webdesigners. Er bestaan meer dan 1,000 webdesigners in de Benelux.

 

Hoe definieert u uw behoeften?

Alvorens aan een ontwerp van een web site te beginnen, gaat u eerst definiëren wat u met uw site wilt bereiken. Wilt u uw bedrijf voorstellen, wilt u handel drijven via het Internet of wilt u een gesloten systeem opzetten tussen u en uw leveranciers?

Behalve misschien voor het opzetten van een eenvoudige site als uitstalraam voor uw bedrijf (zgn. "vitrine-site"), heeft u waarschijnlijk een expert nodig voor de onwikkeling en het onderhoud van de site. Hieronder hebben we de meest voorkomende sites geschetst met hun aanverwante kenmerken:

 • Een eenvoudige vitrine-site (een simpele site, bv. om uw bedrijf voor te stellen)

  • Laat toe te tonen wie u bent en wat u doet
  • Bestaat uit een tiental pagina's
  • Heeft slechts beperkte interactiemogelijkheden
  • Kan door het bedrijf zelf onderhouden worden

 • Een meer uitgebreide site (eventueel ondersteund door een databank)
  • Heeft eenzelfde doel als een vitrine-site, maar is completer
  • Bestaat uit verscheidene tientallen pagina's
  • De gebruikers kunnen gegevens zoeken met behulp van een zoekfunctie en ze kunnen meer informatie bekomen over de produkten die u off-line te koop aanbiedt

 • Een e-commerce site (een site voor electronische handel)
  • Laat toe uw produkten via het Internet te verkopen: de gebruikers betalen hun aankopen via een beveiligd systeem met behulp van hun kredietkaart
  • Moet continu worden opgevolgd door een expert

 • Een "Intranet" site
  • Dit is een privé-site van een bepaald bedrijf. Enkel die computers die op het netwerk van het bedrijf zijn aangesloten hebben toegang. Uitzonderlijk heeft een externe gebruiker toegang tot het Intranet via een gebruikers ID en paswoord.
  • Een Intranet vergemakkelijkt aanzienlijk de interne communicatie binnen een bedrijf: het kan gebruikt worden om allerhande berichten en mededelingen uit te wisselen, voor het organiseren van video-conferenties, voor groepsdiscussies of interne meetings.

 • Een "Extranet" site
  • Met behulp van een Extranet kan u vertrouwelijke informatie (de stand van een bepaald order, stockvoorraad,?) delen met uw leveranciers en klanten en dit via een netwerk van beveiligde links.
  • Alleen de gebruikers met een gepaste gebruikers ID en paswoord hebben toegang.

De beste manier om u een idee te vormen van welke type site u wilt, is een kijkje te nemen op de web sites van uw concurrenten of op sites van andere (internationale) bedrijven binnen uw sector. U kunt het belang van diverse site functionaliteiten evalueren, zolas bv. navigatie, inhoud, geluid, video, forums, bewegende beelden,... Het is ook nuttig om na te gaan of die andere sites gebruik maken van statische of dynamische pagina's (een dynamische pagina bevat een inhoud die afhangt van het profiel of de gemaakte keuzes van een gebruiker, een statische pagina daarentegen heeft een vaste inhoud).

Hoe kiest u een leverancier?

Website designers kunnen in verschillende categoriën ingedeeld worden:

 • Designers die gespecialiseerd zijn in een bepaalde niche: bijvoorbeeld designers gespecialiseerd in een bepaalde sector (bv. de toeristische sector). Ga daarom na welke leverancier uw sector goed kent en vraag naar referenties.

 • Designers die meer technisch onderlegt zijn: kies steeds voor een leverancier met ervaring in het domein dat u interesseert: e-commerce, eenvoudige vitrine-site, Intranet, ...

 • Designers die meer artistiek of creatief onderlegt zijn: een site zonder ziel is een dode site. Vergewis u ervan dat bij het ontwerp de "look and feel" aspecten van uw site niet verwaarloosd worden, en dat uw leverancier een gezonde dosis creativiteit in huis heeft . Vraag steeds naar referenties van sites die qua inhoud en vorm vergelijkbaar zijn met de uwe.

Welke factoren beïnvloeden de prijs?

Het prijskaartje van een website wordt beinvloed door meerdere factoren :

 • De ontwikkeling van de site: de prijs hangt uiteraard nauw samen met de complexiteit en de functionaliteiten (video, forums, dynamische pagina's,...) van uw site. Maak een grondige analyse van uw behoeften, vooraleer u zich tot een web designer richt.

 • De hosting van uw site: eens uw site klaar is, moet u hem nog toegankelijk maken voor de surfers. U gaat uw site daarom onderbrengen op een web server. U kunt een server ofwel zelf intern "hosten", of u kunt een server huren of uw server plaatsen bij een hosting firma. Hoe meer gegevens uw site bevat en hoe vaker hij geraadpleegd wordt, hoe duurder de hosting. Alhoewel web designers zich vaak niet rechstreeks met de hosting bezig houden, werken ze vaak samen met onderaannemers en verrekenen ze de hosting in hun prijs. Niettemin raden wij u aan om de twee apart te bekijken.

 • Het onderhoud: de kost van het onderhoud zal afhangen van de complexiteit van de site en van de regelmaat van het updaten van uw gegevens. De complexiteit zal een directe impact op het uurtarief hebben, terwijl de regelmaat van vernieuwing van uw gegevens een rechtstreeks effect zal hebben op het aantal uren die hij aan uw project zal besteden.

 • Het personeel: van zodra u voor een meer uitgebreide site kiest, hebt u een webmaster nodig voor het beheer van uw site. Hij/zij zal de electronische post beantwoorden, de bezoekers opvolgen en de inhoud van de site bijwerken.

 • De registratie: als u wil dat uw site door een zoekmachine wordt gevonden, moet u hem laten catalogeren. Indien u hiervoor beroep wilt doen op een kwaliteitsservice, dan kost u dit vlug een paar honderden Euro.

Tips

 • In theorie zou u voor een complete diensten "package" (web design, onderhoud, hosting, ...) een korting kunnen bekomen van uw leverancier. Er bestaan op dit moment echter maar weinig firma's die al deze diensten samengebundeld kunnen aanbieden, daar ze meestal gespecialiseerd zijn in slechts één van de diensten. Wij raden u trouwens aan om rechtstreeks contact op te nemen met elke specialist afzonderlijk, om zelf de beste leverancier uit te kiezen.

 • Veel webdesigners zijn vaak ofwel technisch onderlegd, ofwel heel creatief. Het is niet altijd evident om beide eigenschappen bij één enkele designer terug te vinden. Daarom is het soms aangewezen te werken met twee verschillende teams (een technisch en een creatief). Om tijdens het project onaangename verrassingen te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk dat u bij het begin van een project een duidelijke kijk hebt op zowel de functionele (technische) elementen, als de grafische ("look and feel") elementen van uw toekomstige web site.

 • Veel web ontwerpers hebben zeer goede relaties binnen de wereld van de communicatie. Zij kunnen u eventueel helpen bij de promotie van uw web site.

Lexicon

Backbone: is de ruggegraat (infrastructuur) van het Internet en is eigenlijk een netwerk van hoge snelheidslijnen. De kwaliteit van een server hangt erg af van de nabijheid van deze backbone. De snelheid en efficientie van de verbinding tussen uw site en het Internet hangen ervan af.

Bandbreedte: geeft de snelheid aan waarmee gegevens worden uitgewisseld bij een verbinding. Die snelheid wordt uitgedrukt in bits per seconde (bps).

Banners: zijn de belangrijkste vorm van reclame op het Internet. Het zijn rechthoekige blokken, vaak opgemaakt uit bewegende beelden met een korte publicitaire boodschap.

Databank: laat toe een grote massa van gegevens geordend te beheren. Relationele databanken laten een flexibel gebruik van de gegevens toe, dankzij het instellen van relaties tussen de gegevens die de databank samenstellen.

Virtuele caddy: wanneer een gebruiker een aantal produkten op uw site aankoopt, plaats hij ze met een click in zijn virtuele caddy of winkelwagentje. Hij betaalt zijn aankopen met behulp van een kredietkaart via een beveiligd systeem.

Chat: Chatten betekent babbelen, praten, discussiëren met ander internetgebruikers die gelijktijdig aanwezig zijn in de chat room (=het virtuele café, plaats waar men mensen kan ontmoeten).

E-commerce: Het electronisch zakendoen op het internet.

Forum: is de electronische versie van een prikbord, waarop gebruikers een boodschap kunnen achterlaten.

HTML: Hyper Text Markup Language is de basistaal van iedere webpagina. Eigen aan HTML zijn de hyperlinks, hierdoor is het mogelijk van de ene pagina naar de ander over te gaan door een simpele click op de muis.

Domeinnaam: is de identiteitskaart van iedere internetsite (zie ook: URL). De domeinnaam moet bij een erkende provider geregistreerd zijn, bv.: www.register.com in de VS, www.domain-registry.nl in Nederland, www.dns.be in België.

Affiliatie programma: maakt het mogelijk voor sites, die met uw site verbonden zijn (via hyperlinks) commissies te ontvangen voor elke gebruiker die zij naar uw site brengen

URL: Uniform Resource Locator, dit is het adres van een webpagina, dankzij dewelke een navigator (Internet Explorer, Netscape, ...) de site terugvindt. Bv.: http://www.bobex.com.

Webmaster: persoon die instaat voor het ontwerp, de verdere ontwikkeling en het onderhoud van een internetsite.

 

Verwante aankoopgidsen

U kunt volgende aanverwante gidsen raadplegen:

 • Banner design
 • Hosting
 • Internet access provider

Voor bijkomende informatie of opmerkingen omtrent deze gids kunt u ons contacteren op info@bobex.com