Aankoopgids: Internet Access Providers

Deze aankoopgids kan u helpen om uw offerte aanvraag voor te bereiden. U vindt er informatie over de diensten en produkten die u wilt aankopen. Neem de tijd om de gids te raadplegen en leer meer omtrent de terminologie, de kostenfactoren en praktische tips om een gepaste leverancier te vinden.

 

Aankoopgids: Internet Service Providers

Inhoud

Stuur nu een offerteaanvraag en ontvang offertes (gratis en vrijblijvend)
recherche:Offerte-
aanvraag
Offerte-
aanvraag

 

Inleiding: de markt van de Internet Service Providers

Een Internet Service Provider levert u verschillende met het Internet verbonden diensten. Een cruciaal onderdeel hiervan is het verlenen van een Internettoegang. Dit is de eerste stap die u, als bedrijf, moet ondernemen eenmaal beslist werd om zich op het Internet te begeven.

Internet Access Providers (I.A.P.) zijn die dienstverleners die enkel toegang verschaffen tot het World Wide Web. Een I.S.P. en een I.A.P. onderscheiden zich met betrekking tot de bijkomende diensten die een I.S.P. verschaft, zoals een e-mail adres, opslagruimte voor uw web site of toegang tot de nieuwsgroepen. Algemeen genomen zijn I.S.P. niet verbonden met de backbone en huren zij toegang aan een I.A.P. Het is evenwel mogelijk dat zij over een verbinding met de backbone beschikken.

Er bestaan verschillende soorten providers naargelang de gewenste snelheid van de verbinding. Bekijk deze aankoopgids aandachtig om de meest toepasselijke oplossing te vinden. Algemeen genomen bestaat de markt uit twee categorieën providers. De eerste hebben vooral de bedrijven en professionelen, met snellere verbindingen, als doelgroep terwijl de andere zich meer concentreren op de particulieren, die meestal tevreden zijn met een tragere "dial-up" verbinding.

Types dienstverlening: wat zijn uw behoeften?

De verschillende Internettoegangen

Er bestaan twee verschillende toegangen:

 • De "dial-up" toegang: Met deze verbinding bent u niet permanent met het Net verbonden. U moet dus telkens een verbinding tot stand brengen via een telefoonlijn met behulp van een computer en een modem. Een telecomoperator zal u dan de tijd die u op het Internet hebt doorgebracht aanrekenen.

 • De permanente toegang: Met deze verbinding bent u permanent online en dit kan via een telefoonlijn, een coaxiale kabel of een optische vezel.

Particulieren maken voor de verbinding meestal gebruik van een analoge modem. Dit is een trage verbinding die door weinig bedrijven gebruikt wordt. Ze laat een overdrachtsnelheid tot 56 Kbps toe.

Een permanente verbinding is duurder dan de "dial-up" maar zorgt dan ook voor een snellere verbinding en een bredere bandbreedte. Indien u regelmatig gebruikt maakt van het Net om bijvoorbeeld grote bestanden te downloaden is het aangeraden om een permanente verbinding te nemen.

De tarieven

Er bestaan verschillende manieren van facturatie:

 • Gratis abonnementen: Bijna alle I.S.P. bieden gratis abonnementen aan en enkel de telefoonkosten moeten betaald worden. Er bestaan abonnementen die toelaten de telefoonkosten te drukken. Weinig bedrijven werken met een dergelijk abonnement.

 • Maandelijkse abonnementen: Deze abonnementen verschaffen u onbeperkt toegang tot het Internet. Meestal zijn de installatiekosten niet inbegrepen. Het is ook mogelijk om een voor een overeengekomen bedrag een bepaalde tijd verbonden te zijn met het Net. Op die manier kunt u hoge telefoonrekeningen vermijden.

 • Permanente toegang: Met dit abonnement betaalt u maandelijks een vast bedrag en hebt u onbeperkt toegang tot het Internet door middel van ADSL, een coaxiale kabel, enz.. De meeste bedrijven kiezen voor dit abonnement.

De snelle verbindingen

In het geval u een snelle verbinding met het Net wenst kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden. Alles hangt af van de bandbreedte die u nodig hebt en van de gewenste snelheid van de verbinding.

Hier vindt u een kort overzicht van de snelste verbindingen:

 • ISDN: ISDN staat voor Integrated Services Digital Network. De verbinding komt tot stand aan de hand van de bestaande telefoonlijn en is sneller dan de traditionele telefoonlijn. Telkens u zich op het Net wil begeven moet u een dial-up uitvoeren wat de snelheid niet bevordert en ook kostelijk is aangezien bij elke verbinding de kost van één minuut bellen wordt aangerekend. Een ISDN verbinding is dus geen permanente verbinding want u bent niet "always online".

 • ADSL: ADSL staat voor Assymmetrical Digital Subscriber Line en verstuurt de gegevensstroom asymmetrisch door een telefoonlijn op te delen in twee kanalen. Eén kanaal (stroomafwaarts, naar de abonnée) heeft een grotere bandbreedte dan het andere (stroomopwaarts) en dit bevordert de overdrachtsnelheid. Met ADSL beschikt u over een permanente verbinding. ADSL is een veelbelovende techniek en zou jaarlijks in Europa een groei moeten kennen van 110%. De installatie is complex en de verbinding bereikt niet altijd de beloofde snelheid.

 • Kabel: een coaxiale kabel maakt het mogelijk om hoge data overdrachtsnelheden te bereiken. Een kabelverbinding is niet zo duur maar wordt weinig aangeraden aan bedrijven omdat de verbinding afhankelijk is van het aantal abonnées dat online is. Als u als enige op de kabel zit, bent u de koning te rijk, bent u met een miljoen, dan staat u in de file.

 • Frame-relay: verbinding die de bandbreedte optimaal beheert. Deze verbinding is heel betrouwbaar en maakt het mogelijk om een gegevensoverdracht te bereiken die een T1 verbinding benadert. Het voordeel van deze verbinding is dat de overdrachtsnelheid constant is. Dit systeem bevindt tussen ADSL en T1 en T3.

 • T1: een gehuurde T1-lijn is een privélijn die rechtstreeks van uw bedrijf naar de Internet Service Provider gaat. De overdrachtsnelheden zijn enorm hoog maar de installatie is heel duur. U vermijdt dan wel de zgn. "Last Mile", de laatste kilometer inferieure telefoonverbinding tussen uw bedrijf en uw breedbandverbinding.

 • Een gedeelde T1: u kunt een gedeelde T1 verbinding nemen indien u een T1 te duur vindt. Het is de bedoeling dat u een T1 verbinding deelt met andere gebruikers en toch profiteert van de hoge overdrachtsnelheden.

 • T3: een T3 is zoals een T1 verbinding maar maakt een nog snellere gegevensoverdracht mogelijk. Deze verbinding wordt zelden gebruikt in bedrijven omwille van de hoge prijs. Meestal gebruiken de I.S.P. zelf deze verbinding.

Vergelijkingstabel

De snelheid en de bandbreedte zijn de belangrijkste kenmerken van een verbinding. Hier vindt u een tabel die kort een overzicht schetst van de verschillende mogelijkheden:

Verbinding Overdrachtsnelheden Voordelen Nadelen
Analoge Modem 28 kbps tot 56 kbps - goedkoop -heel traag
ISDN 56 tot 200 kbps - maakt gebruik van traditionele telefoonlijnen - dial-up toegang en niet "always online"
- niet zo snel
ADSL 512 kbps tot 2 Mbps

- snel, betrouwbaar
- interessante prijs

- niet overal beschikbaar
- snelheid gelimiteerd naargelang abonnement
Kabel 500 kbps tot 8 Mbps - snel
- interessante prijs
- prestaties afhankelijk van aantal abonnées
Frame-relay 56 kbps tot 1,54 Mbps - heel betrouwbaar - congestie mogelijk
- minder betrouwbaar dan T1 en T3
Gedeelde T1 56 kbps tot 1,54 Mbps -snelle toegang
- betrouwbaar
- grote bandbreedte
- hoge installatiekosten
T1 1,54 Mbps -snelle toegang
- betrouwbaar
- grote bandbreedte
- hoge installatiekosten
T3 45 Mbps - ongeveer 20 keer zo rap als T1 - enorm hoge installatiekosten

Elke verbinding ondersteunt beter sommige gebruikstoepassingen:

Verbinding Geschikt voor :
ISDN E-mail, lichtere navigatie op het Internet
ADSL, Kabel E-mail, intensieve navigatie en downloaden van bestanden
Frame-relay, T1, gedeelde T1, T3 E-mail, intensieve navigatie en downloaden van bestanden, online aankopen, netwerkverbindingen

Installatie op kantoor

Het is belangrijk om het door u gebruikte computersysteem duidelijk te omschrijven. Indien u over een intern netwerk beschikt is het bijvoorbeeld mogelijk om slechts één abonnement te nemen voor heel het netwerk. Alles hangt af van het aantal computers die aanwezig zijn op het systeem en van de gewenste snelheid van de verbinding. Er bestaan abonnementen die aangepast zijn aan het aantal computers binnen uw onderneming. Bespreek dit zeker met uw Internet Service Provider.

Tarieven (in Euro)

  Installatiekosten Kosten van de basisuitrusting Maandelijkse kosten
Analoge modem 0 Euro Ongeveer 60-65 Euro Gratis of forfaitair
ISDN Vanaf 150 Euro Ongeveer 200 Euro Vanaf 25 Euro
Kabel Ongeveer 150 Euro Ongeveer 250 Euro Ongeveer 35 Euro
ADSL Ongeveer 100 Euro Ongeveer 250 Euro Tussen 35 en 50 Euro
Frame-relay   Ongeveer 2,000 Euro Vanaf 50 Euro
Gedeelde T1   Vanaf 2,000 Euro Tussen 500 en 2,000 Euro
T3   Vanaf 20,000 Euro Tussen 6,000 en 30,000 Euro

Hoe kiest u een leverancier?

 • Een eerste wijze om de gepaste provider te selecteren bestaat erin om de manier waarop u met het netwerk verbonden wil zijn te omschrijven. Indien u hebt gekozen voor een specifieke verbinding, dient u er rekening mee te houden dat niet alle providers deze aanbieden. De providers die meer gespecialiseerd zijn in verbindingen voor particulieren bieden meestal tragere verbindingen aan.
 • Ga na of uw provider een directe toegang heeft tot de backbone van het Internet. Indien de provider via omwegen verbonden is met de backbone kan dit de prestatie van uw verbinding beïnvloeden.
 • Alles hangt af van uw noden. Waarom hebt u toegang tot het Internet nodig? Is het enkel om dingen op te zoeken en elektronische post? Of hebt u een snelle verbinding nodig om grote bestanden te downloaden? Het onderscheid bevindt zich vooral in de snelheid van de verbinding en dus in de prijs.
 • De prijs is een belangrijke factor, maar de kwaliteit van de dienst is nog belangrijker. De verbinding moet een hoge overdrachtsnelheid en een grote bandbreedte hebben.

Welke factoren beïnvloeden de prijs?

 • De eerste kostendrijver is het type verbinding die u kiest. Dit hangt af van frequentie waarmee u gebruikt maakt en de handelingen die u uitvoert op het Net. Een dial-up verbinding kan bijvoorbeeld kostelijk zijn omwille van de telefoonkosten of door haar traagheid. Vanaf een zeker punt is het aangeraden om een toegewezen verbinding te hebben eerder dan een dial-up verbinding gezien de prijs en de snelheid. Een voordeel van een toegewezen verbinding is het feit dat u op voorhand weet hoeveel het u zal kosten.
 • De bijkomende diensten die een I.S.P. aanbiedt beïnvloeden de prijs. Ziehier enkele diensten aangeboden door een I.S.P.:
  -
  Hosting (gelieve onze aankoopgids te bekijken over "hosting")
  - Design (gelieve onze aankoopgids te bekijken over "Realisatie van web sites")
  - Technische ondersteuning: Is er een 24u/24, 7d/7 service? Indien u een dergelijke dienstverlening wenst moet u dit nagaan. Vraag of er effectief iemand aanwezig is aangezien een automatisch antwoordapparaat niet altijd voldoende is.
  - Dienst na verkoop: Het is mogelijk in geval van panne dat sommige I.S.P.'s u gratis verbindingen ter vergoeding aanbieden gedurende een periode of een reductie op de volgende factuur.

Tips

 • Heeft uw provider kosten die niet op het eerste zicht duidelijk zijn? Veel providers van toegewezen verbindingen leggen bijvoorbeeld een maandelijkse limiet op wat het downloaden betreft. Bespreek dit met uw provider of ga op zoek naar interessantere aanbiedingen.
 • Regelmatig zijn er speciale aanbiedingen. Aarzel niet om een abonnement te nemen indien geldwinst aanzienlijk is. Lees niettemin de kleine lettertjes.
 • Sommige ondernemingen bieden het gebruik van hun diensten gedurende een bepaalde periode gratis aan. Analyseer ook de betrouwbaarheid gedurende de periodes met meer verkeer. Vier of vijf uur in de namiddag van een werkdag is zo'n moment. Dan wil iedereen namelijk zijn mail lezen. Kijk of de snelheid vermindert. Dit laat u toe een eerste indruk te maken van de provider.
 • Houd rekening met het feit de duur van het contract de prijs beïnvloedt. Probeer een voordelige prijs te verkrijgen met een langer contract.
 • Vergelijk de installatiekosten in functie van de gekozen verbinding.
 • In het geval u gebruik maakt van een dial-up verbinding moet u nagaan of het zonenummer waar u naar belt dat van uw zone is. Het kan ook interessant zijn om zonale verbindingen te verkrijgen in het buitenland voor het geval u veel reist en uw elektronische post wil controleren.

Lexicon

 • Toegewezen verbinding: een door een I.S.P. toegekende permanente verbinding tussen twee punten.
 • Dial-up verbinding: verbinding tussen twee computers gebruik makend van een modem en een telefoonnetwerk.
 • Backbone: de backbone is de infrastructuur van het Internet. Het gaat over een netwerk van hoge snelheidslijnen. De kwaliteit van de hostingdienst hangt sterk af van de nabijheid van deze backbone. De snelheid en de betrouwbaarheid van de verbinding tussen uw site en het Internet wordt er ook door beïnvloed.
 • Bandbreedte: de bandbreedte bepaalt de snelheid waarmee men gegevens kan versturen door de verbinding. Bandbreedte wordt gemeten in bits per seconde (bps).
 • Byte: de kleinste eenheid van digitale informatie
 • Byte per seconde: meeteenheid van de overdrachtsnelheid van gegevens
 • Browser: software die de HTML pagina's leest en die het toelaat om op het Web te surfen
 • Coaxiale kabel: kabel die radio, televisie en telefoon overbrengt. Hij wordt ook gebruikt voor Internetverbindingen.
 • Domeinnaam: een domeinnaam is de identiteit van een website (zie verder URL). De domeinnaam moet worden geregistreerd door een erkende leverancier, zoals www.register.com
 • DSL: Digital Subscriber Line is een overdrachtstechniek die het mogelijk maakt om gegevens met grote bandbreedte op een bestaande telefoonlijn over te brengen.
 • E-commerce: de elektronische handel maakt het mogelijk om goederen en diensten te kopen op het Internet
 • E-mail: afkorting van electronic mail. Een e-mail bestaat altijd uit twee delen, de naam van de gebruiker en een domeinnaam. Bijvoorbeeld: sales@bobex.com
 • Forum: een forum is een elektronische versie van borden waar mensen berichten kunnen nalaten of dingen afficheren die ze willen kopen of verkopen.
 • Firewall: bescherming tegen illegale indringers (hackers) die uw systeem willen binnendringen. Een firewall biedt ook bescherming tegen virussen.
 • HTML: Hyper Text Markup Language is de basistaal waarin elke webpagina geschreven is. Wat bijzonder is aan HTML zijn de hyperlinks, die het u mogelijk maken om van de ene pagina naar de andere te verspringen met één enkele muisklik.
 • Internet: computernetwerk die gebruik maakt van TCP/IP om gegevens tussen verschillende computers uit te wisselen.
 • I.S.P.: Internet Service Provider.
 • Modem: toestel die de overdracht van gegevens via telefoonlijnen mogelijk maakt.
 • Newsgroup: discussieruimte. Een nieuwsgroep is voor iedereen open.
 • Netwerk: aantal computers die onderling verbonden zijn en die kunnen communiceren met elkaar.
 • Overdrachtsnelheid: snelheid waarmee gegevens overgebracht worden van één computer naar een andere. Eenheid: kilobytes of megabytes.
 • TCP/IP: afkorting van Transfer Control Protocol/ Internet Protocol- meest gebruikt protocol op het Internet die adressen toewijst aan computers en de overdracht van gegevens mogelijk maakt.
 • Downloaden: de transmissie van gegevens van het Internet naar de computer.
 • URL: Uniform Resource Locator. Dit is het adres van de webpagina die het de browsers (Internet Explorer, Netscape,...) mogelijk maakt om de website te vinden. Bijvoorbeeld: www.bobex.com.
 • WWW: afkorting van World Wide Web. Hiërarchisch is dit het hoogste niveau van het Internet. Het WWW bevat de meeste kleinere netwerken. Het World Wide Web is een systeem dat deel uitmaakt van het Internet en dat de informatie organiseert in samenhangende pagina's die tekst, grafieken, geluid en afbeeldingen bevatten.

Verwante aankoopgidsen

Heeft u bijkomende vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren of om aanverwante gidsen te raadplegen.