Aankoopgids: Banner design

Deze aankoopgids kan u helpen om uw offerte aanvraag voor te bereiden. U vindt er informatie over de diensten en produkten die u wilt aankopen. Neem de tijd om de gids te raadplegen en leer meer omtrent de terminologie, de kostenfactoren en praktische tips om een gepaste leverancier te vinden.

 

Aankoopgids: Banner design

Inhoud

Inleiding: de markt van banner design

Sinds het ontstaan van het Internet zijn banners de belangrijkste vorm van on-line publiciteit. Banners laten toe het verkeer op de website van de adverteerders te doen stijgen. Ze bestaan in alle maten en formaten. Tegenwoordig kunnen bijna alle ideeën omgezet worden in een banner. De enige echte limiet voor de realisatie van banners is het prijskaartje. Dit is vooral het geval voor geanimeerde banners.


De kwaliteit van een banner wordt gemeten aan de hand van zijn CTR, de Click-Through Rate. Dit is een ratio die weergeeft hoe vaak de banner aangeklikt wordt ten opzichte van het aantal keer dat hij verscheen. Het is een efficiënte manier om een snelle en volledige feedback te krijgen in verband met uw publiciteitscampagne over het Internet.

Het enorme succes van web banners is te wijten aan verscheidene factoren:

 • Zichtbaarheid en verhoging van het verkeer : banners laten toe uw aanwezigheid op het net te bevestigen, door surfers van andere websites naar de uwe te lokken.

 • Meetbaar marketinginstrument: de impact van een publiciteitscampagne via het Internet is veel makkelijker meetbaar dan wat de traditionele communicatiemiddelen tot nu toe toelieten.

 • Mogelijkheid te focussen: banners laten u toe een zeer fijne focus uit te voeren op uw doelgroep in de context van een direct marketingcampagne (bijvoorbeeld : uw banner verschijnt enkel aan internauten die een bepaalde opzoeking gedaan hebben).

Na het uitdenken en realiseren van uw banner door een specialist terzake, is het nodig dat u één of meerdere websites zoekt waarop u uw banner wenst te laten verschijnen. Ofwel doet u dit op eigen houtje, ofwel doet u beroep op een regie voor on-line publiciteit. Zo bestaan er in de Benelux meer dan twintig regies, die het grootste deel van het bannerverkeer voor hun rekening nemen.

Hoe definieert u uw behoeften?

1.Types

Er bestaan drie grote onderverdelingen in de types banners:

 • Statische banners: Dit zijn eenvoudige, stilstaande beelden
 • Geanimeerde banners: Meerdere beelden volgen mekaar cyclisch op
 • Banners met 'rijke media': Deze banners gaan verder dan eenvoudige beelden. Ze bevatten bijvoorbeeld aanklikbare menus, zoekmotoren of videobeelden.

De overgrote meerderheid van de banners op Internet zijn van het geanimeerde type.


2. Grootte


Het is cruciaal exact te weten welke grootte van banner u wenst. Deze beslissing is immers heel nauw verbonden met de manier waarop de sites waarop u wenst te adverteren hun pagina's hebben ontworpen. Indien u reeds nu al weet welke sites dit zullen zijn, contacteer dan de webmaster teneinde meer te weten over wat kan en wat niet. Uw banner zal in ieder geval één van de volgende maten hebben (uitgedrukt in pixels):

Nieuwe bannerformaten voorgesteld door de IAB:

Wide Skyscraper Skyscraper
Rectangle
Square Pop-up
Medium Rectangle
Vertical Rectangle   Large Rectangle
Leaderboard

 

Oude bannerformaten (nog steeds geldig)

Half Banner Full Banner
   
Square Button Button 1 Button 2 Micro Button
   
Vertical Banner Full Banner with Vertical Navigation Bar

 

3. Mate van personnaliseren van uw banner

Ontwerpers van goedkopere banners werken meestal volgens een vast stramien, waarbij ze een opeenvolging van afbeeldingen volgens een vast model in een cyclus plaatsen. Tijdens dit type van realisatie zal de wisselwerking tussen uzelf en de ontwerper miniem zijn.

Andere ontwerpers bieden u een volledig nieuw concept aan voor de uitwerking van uw banner. De resultaten hiervan zijn vaak heel aantrekkelijk en origineel, maar het is duidelijk dat de kostprijs dan ook een stuk hoger ligt dan voor banners van het lagere gamma. Het is aan u om uit te maken welke mate van personnalisatie u nodig heeft.

Hoe kiest u een leverancier?

Het ontwerpen en uitwerken van een kwaliteitsbanner is een werk dat een zekere ervaring van de leverancier vereist. Vraag dus steeds naar referenties teneinde zijn vorige prestaties te kunnen evalueren vooraleer u een contract afsluit.

Het spreekt voor zich dat een ontwerper met enige marketing-ervaring (en meer bepaald in de reclamewereld) beter uw ideëen zal kunnen vertalen in een aangepaste banner. Dit wil echter niet zeggen dat hij ook alle technische aspecten ervan onder de knie heeft.

Toch kunnen ook onafhankelijke ontwerpers zeer mooie en efficiënte banners creëeren. Bekijk dan ook zeer goed de offertes die u ontvangt.

Alvorens een bepaalde campagne te starten, is het belangrijk dat men reeds een aantal verschillende banners ontwerpt om zodanig de aandacht van de internaut te blijven trekken.

Definieer goed uw doelgroep; een gerichte marktstudie zal uw impact verhogen. Uw banners zullen efficiënter zijn en dus zal uw CTR verhogen.

Welke factoren beïnvloeden de prijs?

1. De complexiteit

De prijs is afhankelijk van het type banner dat u kiest (statisch of geanimeerd). Vraag bij een aantal ontwerpers wat de prijsincidentie kan zijn in functie van de complexiteit van een banner, zo kan u zich reeds een idee van de prijs vormen.

2. Het niveau van professionnalisme van de ontwerper.

Indien u zich richt tot een ontwerpbureau voor de realisatie van een banner, zult u wellicht meer betalen dan indien u contact opneemt met een zelfstandig ontwerper, maar hun dienstenpakket zal veel uitgebreider zijn. Wees dus zeker van uw noden vooraleer een specialist gezien de meerprijs.

3. De plaatsing

U moet uw banner op verschillende sites laten verschijnen; contacteer de webmaster van iedere site om de prijs en het commissiesysteem te weten te komen. U kan ook een on-line publiciteitsagentschap contacteren, zij vertegenwoordigen vaak publicitaire ruimtes op meerder sites.

Tips

 • U hebt de keuze tussen twee benaderingswijzen:
 • U vraagt de integrale opmaak van uw banner. Uw leverancier staat dan in voor de lay out (look and feel), de tekst en de praktische uitvoering ervan.
 • U maakt zelf uw lay out en tekst; dit laat u toe het eindresultaat beter te voorzien en bespaart bovendien aardig wat geld.

 • Hoe groter, hoe beter. Over het algemeen worden grotere banners vaker aangeklikt dan kleinere.

 • Verander zo vaak mogelijk uw banner. Na enkele dagen reeds valt de CTR van uw banner terug. Door hem regelmatig te vernieuwen, zal uw CTR op een zeker peil blijven. Volgens specialisten van YAHOO! Is de gemiddelde levensduur van een banner zo'n twee weken.

 • Zet een actie op uw banner. Vermeld simpelweg "Click hier" en u zal merken dat uw CTR verhoogt.

 • Ook door de vermelding van een dringende boodschap, bv. "Laatste kans", zal uw CTR verhogen.

 • Gebruik het woord "Gratis". Er is niets beter om de aandacht van de gebruikers te trekken. U moet natuurlijk wel uw dienst gratis kunnen aanbieden, bv. gedurende de opstartfase.

 • Geanimeerde banners zijn aantrekkelijker, maar zijn niet aan te bevelen op pagina's waar de gebruiker lang blijft. Zij worden dan eerder als storend ervaren.

 • Verbind een link aan uw banner naar een pagina die specifieker is dan uw homepage/welkomstpagina. Dit heeft vele voordelen, en u bent quasi zeker dat u de bezoeker daar hebt waar u hem hebben wil.

 • Denk aan de downloadtijd van uw banner. Het is duidelijk dat een banner die vlug op het scherm verschijnt meer kans heeft gezien te worden, dan één die langzaam verschijnt.

 • Als een gebruiker na drie verschijningen uw banner nog niet heeft aangeklikt, is uw boodschap niet duidelijk genoeg?


Lexicon

 • Bandbreedte: geeft de snelheid aan waaraan gegevens worden uitgewisseld bij een verbinding. Die snelheid wordt uitgedrukt in bits per seconde (bps).

 • Banner: Banners zijn de voornaamste vorm van reclame op het Internet. Het zijn rechthoekige blokken die vaak uit geanimeerde beelden bestaan met een korte publicitaire boodschap.

 • Lus: Geanimeerde banners zijn opgebouwd uit een aantal beelden of tekeningen die elkaar in een lus opvolgen.

 • Click-Through Rate (CTR): Het aantal keren dat een banner is aangeklikt in functie van zijn verschijning. Bv.: een banner met een CTR van 20 : 1 betekent dat één persoon op twintig de banner aanklikt.

 • E-commerce: Het electronisch zakendoen waardoor het mogelijk is goederen en diensten te verhandelen over het Internet.

 • HTML: Hyper Text Markup Language is de basistaal van iedere webpagina. Eigen aan HTML zijn de hyperlinks, deze maken het mogelijk van de ene pagina naar de andere over te gaan met behulp van een simpele click op de muis.

 • Loop: zie Lus.

 • Pixels: Een pixel is de bouwsteen van een beeld (picture element). Uw scherm is opgebouwd uit vele punten die door ze te activeren een bepaald beeld geven. De vermelding 468*60 betekent dat het beeld zal bestaan uit 468 pixels in de breedte en 60 pixels in de hoogte.

 • Running time: De looptijd van een lus van een geanimeerde banner.

Verwante aankoopgidsen

U kunt volgende aanverwante gidsen raadplegen:

 • Web design
 • Hosting
 • Internet access provider

Voor bijkomende informatie of opmerkingen omtrent deze gids kunt u ons contacteren op info@bobex.com