Langue: NL  FR         Bobex Belgique | Autre pays

 search
Vdb Investigations

Vdb Investigations

Koning Boudewijnlaan 3
B-9840 De Pinte, Belgium
Téléphone (GSM) : 0475771790
TVA : 0740401988

Offre:  Demandez un devis
Membre depuis: 16/08/2007
Evaluation: 
Profil d'entreprise
Demande de prix
(sur Bobex)
Activités:
Observaties , schaduwen , filatures , volgingen , vaststelling van feiten , opsporing , verificatie overspel , niet-concurrentiebeding , opsporing goederen en debiteuren , private en industriële recherche
Année de création:

Nombre d'employés:

*label.no.aggregation*:
Localisation (filiales):
1 vestiging in Oost-vlaanderen , werkterrein België .
Numéros d'argrément, certificats ou awards: 
Vergunningsnummer FOD BiZa 14.1372.07
Licentiaat Criminologie
Maatschappelijk assistent
Spécialités et compétences particulières: 
Références: 
- Vooronderzoek inzake vaststelling van overspel / vaststelling overspel
- Opsporingen van vermiste personen en goederen
- Voorhuwelijksonderzoek
- Controle van tijdsgebruik
- Infiltratie…
1° Het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen
2° Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen
3° Het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten
4° Het opsporen van bedrijfsspionage
5° Elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit
· Opsporen van bedrijfsfraude · Bedrijfsspionage · Controle tijdsgebruik van intern & extern personeel · Opsporen van debiteuren · Bestrijding van chantage door ondergeschikten · Bewijzen van contractbreuk · Naleving clausule concurrentiebeding · Oneerlijke concurrentie · Interne & externe kwaliteitscontrole (mystery guest) · Onderzoeken van vandalisme en sabotage · Schadeclaims · Zwendel · Heling · Onderzoek naar steekpenningen · Onderzoek van echtheid curriculum vitae · Chequefraude · Computerfraude · Opsporing ambtelijke corruptie en steekpenningen · Fraude bij openbare aanbestedingen · Namaak van diploma's, certrificaten en stempels · Flessentrekkerij · Frauduleuze faillisementen · Merkenfraude en praterij · Telefoon- en internetfraude · Valsmunterij · Schadeclaimonderzoek na brand, ongeval en explosie · Transportfraude · Reisverzekeringsfraude · Pro-actieve opsporing van electronische observatie- en afluisterapparatuur (sweeping) · Georganiseerde insolvabiliteit · Conflictanalyse · Risk-management · Moraliteitsonderzoek · Diefstalonderzoek · Recupratie niet afbetaalde goederen · Antecedentenonderzoek sollicitanten · Opsporing van malversaties · Misdrijven · Interne audits · Opsporing en bestrijding van namaakartikelen (bv. games, cd's, dvd's, luxeproducten,...) · Misbruik van vertrouwen · Oplichting · Postale fraude · Sociale fraude · Controle naleving wetgeving op de handelsprak
· Opsporen van getuigen, vermiste of ontvoerde personen
· Opsporen van verloren of gestolen voorwerpen en dieren (bv. antiek, schilderijen, juwelen, paarden)
· Informatiegaring burgerlijke staat
Onderzoek vermogenstoestand van personen (bv. bij opgelegd onderhoudsgeld)
· Moraliteitsonderzoek
· Schaduwen en volgen van personen
· Controle tijdsgebruik van ex-vrouw/man tijdens bezoekrecht
· Onderzoek alimentatie
· Voorhuwelijksonderzoek
· Verificatie van stalking
· Onderzoek pedofilie
· Vaststelling van misbruiken
· Onderzoek vaststelling overspel
Exemples de projets remportés: 
Description
Alimentatie
Dossier waarbij vastgesteld wordt dat mijn ex bij haar vriendin inwoont + dat mijn kinderen ook daar wonen (fictief adres). Bobex kwaliteitscontrole: onderz...